Javni poziv za « Program potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID – 19 »

Lipovljani, 12. svibanj 2020 godine

Temeljem točke 5. Programa potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID – 19 KLASA: 402-10-20/01/01, URBROJ: 2176/13-01-20-01 od 29. travnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje

Javni poziv za « Program potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID – 19 »

 1. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Općine Lipovljani poduzetnicima za ublažavanju posljedica epidemije COVID-19.
 1. Korisnici mjere su poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine Lipovljani.
 1. Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 2. da obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine Lipovljani
 3. da imaju zaposlenu barem jednu osobu
 4. da im je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 5. koji na dan 31.12.2019. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Lipovljani ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu Programa potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID – 19.
 1. Bespovratna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje ovim Programom iznosi 5.000,00 kuna, a isplaćivat će se jednokratno.
 • Korisnik sredstava podnosi zahtjev za sredstva Općini Lipovljani koji sadrži opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB poslovnog subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa), uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
 • Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija – pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz da je obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020.g.
 • Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima
 • Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik.
 • Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Općini Lipovljani putem elektronske pošte od 15. svibnja do 30. lipnja 2020. godine na adresu elektroničke pošte opcina@lipovljani.hr  s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID-19.

Dokumenti traženi po ovom Programu dostavljaju se skenirani, potpisani i ovjereni, elektronskom poštom. Općina Lipovljani zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani na telefon 044 676 004.

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL