Naziv projekta: “Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima”

Korisnik projekta: Općina Lipovljani

Ukupni iznos projekta: 4.141.982,50 HRK (100 % sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, 85%  EU,  15%  RH)

Kratak opis projekta: 

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj:

Unapređenje prometne infrastrukture u svrhu kontinuiranog održivog razvoja prostora, poticanje gospodarskog, društvenog i demografskog razvoja područja Općine Lipovljani kroz ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Josipa Kozarca i nogostupa.

Specifični ciljevi:

1) učinkovitija i sigurnija prometna povezanost naselja do javnih, poslovnih, gospodarskih i drugih infrastrukturnih objekata;

2) revitalizacija gospodarskog, kulturnog i društvenog života na ruralnom području kroz povećanje kvalitete prometne infrastrukture;

3) zadržavanje postojećeg stanovništva te mogućnost doseljavanja novog kroz unaprjeđeni standard življenja.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Očekivani rezultati s mjerljivim ishodima:

  • unaprjeđena prometna infrastruktura-rekonstruirana cesta Josipa Kozarca i nogostup u dužini od 1100 m;
  • unaprjeđena prometna povezanost naselja s javnim, društvenim i gospodarskim sadržajima-sigurnija i efikasnija prometna povezanost OŠ-e Josipa Kozarca, poslovnih subjekta i poljoprivrednih gospodarstvenika, Općinske uprave, Crkve (100%);
  • povećanje sigurnosti prometa i mobilnosti – prometnicu svakodnevno koriste 362 djeteta – polaznici OŠ-e,najizloženija skupina korisnika; poslovni subjekti i poljoprivredni gospodarstvenici (94); kao i cjelokupno stanovništvo Općine 3 455;
  • potaknuti gospodarski razvoj za 60% kroz ostvarenje poboljšanja dostupnosti gospodarskim dobrima i poljoprivrednim parcelama;
  • osiguran pristup stambenim objektima (100%).