ZVONKO ANDRILOVIĆ IZABRAN JE ZA PREDSJEDNIKA NOVOG VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRALJEVA VELIKA

U Kraljevoj Velikoj, u utorak, 14. srpnja, nastavljeno je konstituiranje novoizabranih mjesnih odbora izglasanim na lokalnim izborima provedenim 14. lipnja. Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora u Kraljevoj Velikoj izabran je Zvonko Andrilović, nositelj liste HSS-a na tim izborima.

Sjednica konstituiranja Vijeća mjesnog odbora Kraljeve Velike održana je u Društvenom domu, a bilo je prisutno svih 5 izabranih članova. Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je i sazvao izabrane vijećnike, otvorio je konstituirajuću sjednicu i predložio dnevni red. Nakon njegovog prihvaćanja izabrano je Mandatno povjerenstvo.

Kao predsjednica Mandatnog povjerenstva, izvješće o provedenim izborima i njihovom rezultatu pročitala je Ljiljana Tomić. Za 5 članova Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika izabrani su Zvonko Andrilović, Ljiljana Tomić, Josip Kovačević i Željko Ribarić, s liste HSS-a, te Željko Sijarto, nositelj liste HDZ-a na provedenim lokalnim izborima.

Prisutni vijećnici su prihvatili izvješće, pa je sjednicu nastavio voditi Zvonko Andrilović, najstariji izabrani član u mjesni odbor. Potom je svih 5 vijećnika dalo prisegu da će po zakonu raditi u Vijeću mjesnog odbora Kraljeva Velika.

Vijećnici su predložili, a zatim jednoglasno i potvrdili Zvonka Andrilovića za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika, a Ljiljanu Tomić za zamjenicu predsjednika. Zvonko Andrilović bio je nositelj liste HSS-a na provedenim izborima, a ta lista je dobila 79,3% glasova od 121 birača, koliko ih je izašlo na glasovanje.

Kako je Zvonko Andrilović zadnju godinu dana bio i povjerenik za mjesni odbor Kraljeva Velika, jer članovi Vijeća mjesnog odbora izabrani prije 4 godine, nisu već duže vrijeme radili, pa čak ni živjeli u Kraljevoj Velikoj, nije bilo primopredaje dokumentacije o radu i poslovanju. Izabrane članove mjesnog odbora upoznao je sa stanjem i financijskim poslovanjem mjesnog odbora, te uloženim sredstvima.

Nakon čestitanja, pod zadnjom točkom sjednice, razgovaralo se o rješavanju organizacijskih, ali i ostalih problemima koji se javljaju u Kraljevoj Velikoj. S većim dijelom tih problema već je upoznat Zvonko Andrilović, novoizabrani predsjednik Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika, koji će u slijedeće 4 godine voditi mjesni odbor ovog najstarijeg i tradicijski bogatog naselja općine Lipovljani.                  (Damir SMETKO)