Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke Županije objavljuje: J A V N I P O Z I V

Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke Županije započinje s postupkom evidentiranja dijela Županijske ceste broj: 3215 Kraljeva Velika – Lipovljani na potezu od Ulice Ante Starčevića do Našičke ulice u dužini od 560 m.

Ovim putem se obaviještava nositelje prava na nekretninama o započinjanju i tijeku postupka.

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja javne ceste u vlasništvu RH s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke Županije obavit će Stipan Cikojević, dipl.ing.geod.ovlašteni inženjer geodezije, broj upisa u komoru ovlaštenih inženjera205, zaposlen u tvrtki MS-GEO d.o.o. Novska.

Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta izvršit će ovlašteni predstavnik Županijske uprave za ceste Sisačko moslavačke Županije Nevenka Radanović geod. teh. i Stipan Cikojević dipl.ing.geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka.

Obilježavanje granica izvršit će se 31. Ožujka 2014. godine u vremenu od 9 do 12 sati.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste moguće je obaviti radnim danom od 01. 04 2014. do 04. 04 2014.godine u vremenu od 8 do 9 sati u prostorijama tvrtke MS-GEO d.o.o., Bukovačka 25 u Novskoj.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije osam dana po završetku javnog uvida ili do 12. travnja 2014. godine na adresu: Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16,44000 Sisak

Javni poziv- Ž3215 Kraljeva Velika – Lipovljani