ZELENA ČISTKA – jedan dan za čisti okoliš

Općina Lipovljani poziva Vas na sudjelovanje u najvećoj ekološkoj kampanji u Hrvatskoj, „Zelena čistka“ – jedan dan za čisti okoliš, koja će se provoditi četvrtu godinu  za redom na području cijele Hrvatske. Kampanja se održava u sklopu globalne akcije Let’s do it! World Cleanup 2015, u suradnji sa  112 zemalja svijeta.

Glavni cilj kampanje je podizanje svijesti svih građana Hrvatske o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu primarnog odlaganja otpada te saniranja postojećih divljih odlagališta otpada. Čist okoliš je pravo i obaveza svih nas.

Općina Lipovljani u kampanji će sudjelovati radnom akcijom koja će se provoditi na području općine, u subotu, 11.04.2015., a u njoj će među ostalima sudjelovati Osnovna škola J. Kozarca Lipovljani, komunalno poduzeće Lip-kom servisi d.o.o., organizacija žena HSS-a „Hrvatsko srce“ Lipovljani, mjesni odbori Lipovljani, Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika, Lovačko društvo Lipovljani, organizacija HSS-a Lipovljani.

Ovim putem pozivamo i sve ostale udruge, ribolovce, školsku djecu, roditelje, te sve mještane Općine Lipovljani da nam se pridruže u radnoj akciji i volontiranjem postanu dio najveće ekološke kampanje u Hrvatskoj, te tako omoguće bolju budućnost i nama i budućim generacijama.

Plan održavanja radne akcije:

  1. Skupljanje kod društvenog doma u Piljenicama u 11.00 sati
  2. Odlazak na deponiju na dionici Piljenice-Ilova (iza Tremskog)
  3. Odlazak na deponiju uz rijeku Pakru (kod drugog drvenog mosta, prema Gradinama)
  4. Odlazak na deponiju kod Čertaka – uz prugu
  5. Odlazak na deponiju, ispod Čertaka prvi sokak desno
  6. Oko 13.00 sati ručak (grah ili gulaš) kod lovačke kuće Čertak

NAPOMENA: ponijeti zaštitne rukavice, staru odjeću i obuću

U SLUČAJU NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA (kiša) RADNA AKCIJA SE OTKAZUJE!

ZELENA ČISTKA – jedan dan za čisti okoliš

1-cistka

 

1-zelena