ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA i ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine LIPOVLJANI, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI

 

 1. Kandidat: DOMAGOJ BUDIMIR, mag. evr. posl. štud.
  • Zamjenica kandidata: MARIJA PROTRKA, struč. spec. oec.
  • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
 2. Kandidat: NIKOLA HORVAT
  • Zamjenica kandidata: LJILJANA TOMIĆ
  • HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  • SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  • HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  • HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
 3. Kandidat: JOSIP KRAJČI
  • Zamjenik kandidata: KREŠIMIR DALENJAK
  • KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

  PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE LIPOVLJANI

 

MILKA MILOJEVIĆ

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI 


Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine LIPOVLJANI, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

 

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  • Nositelj liste: DOMAGOJ BUDIMIR, mag. evr. posl. štud.
 2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  • SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  • HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  • HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
  • Nositelj liste: MARIO RIBAR
 3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  • Nositelj liste: JOSIP KRAJČI

 

  PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE LIPOVLJANI

 

MILKA MILOJEVIĆ

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI