ZAVRŠETAK RADOVA IZGRADNJE SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŽE U SAMOBORSKOJ ULICI

Ovih dana, u Samoborskoj ulici u Lipovljanima, završavaju se radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže. Radove vrijedne oko 860 tisuća kuna bez PDV-a, tvrtka „BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.” iz Zagreba, započela je još 28. svibnja, a nakon nešto više od dva mjeseca radovi se privode kraju, i prije očekivanog roka završetka.

Važno je napomenuti kako ugovoreni radovi obuhvaćaju, osim izgradnje same kanalizacijske mreže, ugradnju jedne crpne stanice, ali i izradu potpuno novog asfaltnog kolnika s pripadajućom podlogom, što je prije nekoliko dana i izvršeno. Isto tako, ugovoreni radovi obuhvaćaju i uređenje bankina te odvodnih kanala, što se planira izvršiti u narednim danima.

Podsjetimo,  radi se o realizaciji 2. faze izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u Lipovljanima, koja je podijeljena u četiri podfaze. Nastavak je to izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u mjestu Lipovljani, a koju Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Lipovljani sufinanciraju Hrvatske vode s 80%, dok Općina Lipovljani osigurava preostalih 20% ukupno ugovorenog iznosa.

Vrijednost cjelokupnog projekta koji uključuje izgradnju kanalizacijske mreže u Samoborskoj, Željezničkoj, Ratarskoj i Ulici svete Barbare veća je od 3,3, milijuna kuna bez PDV-a.

Nakon završetka radova, očekuje se ishođenje uporabne dozvole, a potom i priključenje svih domaćinstava u Samoborskoj ulici na kanalizacijsku mrežu.