Započeta implementacija Upravljanja imovinom Općine Lipovljani

Početkom listopada, nakon izvršenih detaljnih priprema i organizacije, započela je implementacija PRLS metodologije Upravljanja imovinom,  aplikacije Registar nekretnina i Integriranog prostornog informacijskog sustava Općine Lipovljani.

Sustav će omogućiti inventuru cjelokupne nepokretne imovine kojom Općina upravlja, analizu uspješnosti upravljanja te učinkovito izvještavanje kako za svakodnevne potrebe, potrebe državne revizije, usklađivanja Evidencije dugotrajne imovine s Registrom nekretnina tako i za pripremu izrade strategije upravljanja imovinom.

Sustav će pružati podršku lokalnom ekonomskom razvoju u smislu centralnog mjesta na kojem će budući investitori moći dobiti potpune informacije o imovini i planovima za razvoj, kao i podršku pri odlučivanju o povećanju učinkovitosti upravljanja imovinom u cilju stavljanja u funkciju neiskorištene imovine te planiranje i učinkovitije korištenje postojeće imovine.

Proces implementacije Registra nekretnina Općine Lipovljani provodi se u suradnji s tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o.