ZAPOČELO UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI ŽUPNE CRKVE U LIPOVLJANIMA

U župnoj crkvi sv. Josipa, u Lipovljanima, započeli su radovi na unutrašnjem uređenju. Nakon lanjskog završetka uređenja župne crkve izvana, započinje se s temeljitim uređenjem i obnovom unutrašnjosti, a radovi će najprije obuhvatiti apsidalni dio crkve u kojem je smješten oltar i svetište.

Od utorka, 4. rujna, radnici Umjetničke radionice Prpić-Uvodić, u suradnji s tvrtkom Genc iz Bedekovčine, započeli su montažu skele, koja će omogućiti sve radove koji će se izvoditi pri obnovi i uređenju apsidalnog dijela župne crkve. Tijekom nastupajućih poslova na uređenju i obnovi unutrašnjosti postavit će se nova, ‘akcentualna’ rasvjeta svetišta crkve, sanirat će se unutrašnja elektro mreža i zamijeniti svjetleći elementi, izvršit će se istražne radnje na zidnom oslikanom plaštu, svodu i oltaru i rekonstruirati cjelokupni zidni oslik po zidnom plaštu, prema projektu koji će se potom izraditi, a prema odobrenju Ministarstva kulture RH i Odjela zaštite spomeničke baštine.

Svi navedeni radovi, zbog složenosti, posebno oko istražnih radnji na osliku apsidalnog dijela i potrebnog vremena za izradu i odobrenje izvedbenih projekata, sigurno neće završiti ove godine. Temeljno uređenje unutrašnjosti lipovljanske župne crkve, spomenika kulture, izvodit će se u etapama, a najsloženija, bit će obnova ovog, apsidalnog dijela i stropa.

Radovi koji su započeli postavljanjem skele, početkom rujna, koštat će oko 250 tisuća kuna. Općina Lipovljani, za ovu godinu, izdvojila je za župu 150 tisuća kuna, a ostatak potrebnog novca donacijama za crkvu osigurali su župljani.

Damir SMETKO