ZAPOČELI RADOVI NA UREĐENJU FASADE DRUŠTVENOG DOMA U LIPOVLJANIMA

Nakon provedenog javnog natječaja, početkom 2014. godine potpisan je ugovor o realizaciji uređenja društvenog doma u Lipovljanima. Najpovoljniji  ponuđač nakon provedenog postupka javne nabave bilo je poduzeće Dujić Gradnja d.o.o. iz Lipovljana.

fasada (3)

Ovo je nakon uređenja pozornice, stropa, struje i rasvjete, četvrta faza uređenja društvenog doma koja obuhvaća radove na termoizolaciji potkrovnog prostora, građevinske i termoizolacijske radove na vanjskoj fasadi, te radove na rekonstrukciji poda u sali društvenog doma.

Ovaj projekt je podržan od strane  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na čiji je natječaj iz programa energetske učinkovitosti sa potpuno pripremljenom dokumentacijom općina Lipovljani kandidirala ovaj projekt, te dobila Odluke i Ugovore o sufinanciranju od strane Fonda.

 

Vrijednost ugovorenih radova na ovoj fazi uređenja doma iznose oko 640.000 kuna s PDV-om, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovaj projekt sufinancira sa oko 390.000 kuna, a Općina Lipovljani sa 250.000 kuna.

 

Uskoro se očekuje i ugovaranje radova na ugradnji novog sustava grijanja i hlađenja, što će u konačnici, kada cijeli projekt bude završen, doprinijeti znatnom smanjenu troškova energenata, i racionalizaciju i smanjenu tih troškova u općinskom proračunu.

fasada (1)