Započeli radovi na projektu Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima

Izvođač radova, tvrtka Kapitel d.o.o. iz Ivanić Grada započeo je sa izvođenjem radova prve faze projekta Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima.

Projekt rekonstrukcije Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima pripreman je gotovo tri godine, a u samoj pripremi postupno su rješavani imovinsko pravni odnosi, geodetsko-katastarska izmjera sa elaboratima, urbanističko-arhitektonsko-prometna rješenja praćena izradom tehničke dokumentacije sa troškovnicima, te prekategorizacija cesta, nakon čega je izdana i građevinska dozvola za ovaj projekt, čime su stvoreni uvjeti za apliciranje i kandidiranje projekta na natječaje. U pripremu ovoga projekta i tehničke dokumentacije uloženo je oko 100.000 kuna, a kompletne troškove financirala je Općina Lipovljani.

Ovim projektom obuhvaćena je kompletna rekonstrukcija centra naselja Lipovljani, odnosno kompletna rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja, što podrazumijeva izradu DTK instalacija, rekonstrukciju i izgradnju nogostupa, zatim izgradnju parkirališta i dva autobusna ugibališta, te na kraju kompletnu rekonstrukciju kolnika prometnice od Vatrogasnog doma u Lipovljanima do križanja Kolodvorske i Ulice braće Radića (oko 600 m), zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko bunara, na križanju Kolodvorske i Ulice braće Radić).

Ukupna procijenjena vrijednost ovoga projekta iznosi oko 4.100.000 kuna, a budući da je realizacija ovoga projekta izuzetno zahtjevna i u tehničkom, ali i u financijskom smislu, kompletna rekonstrukcija je planirana u fazama.

 Nakon brojnih realiziranih projekata u proteklih nekoliko godina, poput uređenja središnjeg parka i društvenog doma u Lipovljanima, završetka izgradnje Knjižnice i čitaonice, uređenja Sajmišne i Starčevićeve ulice, rekonstrukcije prilazu pošte u Lipovljanima, te dovršetka rekonstrukcije sekundarne kanalizacijske mreže u centru mjesta, ovo je još jedan u nizu značajnih kapitalnih projekata, čija se realizacija postavlja kao jedan od prioriteta u rješavanju mnogih komunalnih problema, a koji će nakon svog dovršetka promijeniti vizuru mjesta Lipovljani.