ZAHVALA NA VELIKOM DOPRINOSU U AKTIVNOSTIMA OBRANE OD POPLAVE U MJESTU KRALJEVA VELIKA

Kako su dani iscrpnih aktivnosti uspješnog poduzimanja izvanrednih mjera obrana od poplava u mjestu Kraljeva Velika sada iza nas, želio bih se u ime Općine Lipovljani, Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Lipovljani i mještana Kraljeve Velike, zahvaliti svima koji su na bilo koji način sudjelovali i pomogli u aktivnostima obrane od poplave.

Naime, velike količine oborina i izlijevanje rijeke Save probijanjem nasipa uzrokovali su poplave u naselju Kraljeva Velika, za koje je proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava dana 16. veljače 2014. godine.

Budući da se na obrani od poplava intenzivno radilo gotovo dva tjedna, sa kasnijim dežurstvima na izgrađenim nasipima i duže, u navedene aktivnosti su bile uključene mnoge institucije, udruge te pojedinci.

Ovim putem u ime cijele Općine Lipovljani, Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Lipovljani, mještana Kraljeve Velike, želim zahvaliti:

 • Vatrogasnoj zajednici Općine Lipovljani i članovima svih Dobrovoljnih vatrogasnih društava Općine Lipovljani (DVD Kraljeva Velika, DVD Lipovljani, DVD Piljenice i DVD Krivaj,),
 • Mjesnim odborima Općine Lipovljani (MO Kraljeva Velika, MO Krivaj, MO Lipovljani, MO Piljenice), te mještanima Kraljeve Velike i ostalih pripadajućih naselja naše općine
 • Obveznicima civilne zaštite Općine Lipovljani,
 • Hrvatskim vodama, direkciji i VGI Novska, Subocka-Strug,
 • Djelatnicima Vodoprivrede Novska,
 • Vatrogasnoj zajednici grada Novske i članovima svih DVD-ova s područja susjednog grada Novska,
 • Hrvatskim šumama; Šumarija Lipovljani i Šumarija Kutina,
 • Hrvatskom crvenom križu Hrvatske i Hrvatskom crvenom križu Novska,
 • Elektri Križ, HEP ODS Pogon Kutina,
 • PP Novska,
 • Djelatnicima LIP-KOM d.o.o. Lipovljani,
 • Udrugama; Udruzi žena Veličanke, Udruzi žena Mlinarice, Lovačkom društvu Lipovljani, UDVDR RH ogranak Lipovljani,
 • Župi sv. Josipa Lipovljani i Požeško-slavonskoj biskupiji,
 • Caritasu sisačke biskupije,
 • Državnoj upravi zaštite i spašavanja Centar 112,
 • Vatrogasnoj zajednici Sisačko-moslavačke županije,
 • Sisačko moslavačkoj Županiji,
 • Županijskoj upravi za ceste SMŽ,
 • Zavodu za javno zdravstvo SMŽ.

 

Na prikupljenim donacijama u svrhu pomoći u obrani od poplave i poplavom pogođenim mještanima zahvaljujem se;

 • Općini Molve,
 • Općini Sirač,
 • Općini Žumberak,
 • PP Orahovici,
 • OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani,
 • Slastičarni Korzo, Lipovljani,
 • Pizzerii Faf i CB Gama Lipovljani, CB Barba Lipovljani, te
 • Trgovačkim obrtima Šego i Šego Duo, Lipovljani.

 

Zahvaljujemo se i svima koji su na bilo koji način doprinijeli aktivnostima obrane od poplave, a slučajno nisu spomenuti u ovom priopćenju, te se posebno zahvaljujem  i svim medijima koji su pratili aktualne događaje same poplave i pravovremeno izvještavali javnost o stanju na samom terenu u mjestu Kraljeva Velika.

                                                                                                                Općinski načelnik

Mario Ribar, dipl.oec.

Zahvala