Vježba u Dječjem vrtiću

U Dječjem vrtiću je  u suradnji sa dvd-om Lipovljani, 24.05.2013.godine provedena   vježba  evakuacije djece i zaposlenika u slučaju izbijanja požara.

Na dojavu o „požaru“ u vrtić su    žurno su stigli vatrogasci sa potrebnom opremom.

Nakon  pokazne  vježbe gašenja požara vatrogasci su pozvali djecu  u vatrogasni dom gdje su razgledali  ostalu vatrogasnu opremu. A zatim  su se počastili grickalicama i sokom.