VIJEĆNICI UPOZNATI SA ZAKONSKOM RAZDIOBOM KOMUNALNIH DJELATNOSTI U PODUZEĆU LIP – KOM d.o.o.

Pod predsjedanjem Anke Doležal, predsjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani, u srijedu, 5. ožujka, održana je prva ovogodišnja radna sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani. Za sjednicu je pripremljen dnevni red od 15 točaka, a na početku sjednice je dopunjen s još 2 točke dnevnog reda. Sjednica je započela s prisutnih 10 od 13 vijećnika, no ubrzo su se sjednici pridružila još 2 vijećnika. Na sjednici jedino nije bio vijećnik Mario Romanjek, koji zbog terenskog posla nije bio u mogućnosti nazočiti ovoj sjednici.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, održan je aktualni sat. Šestero vijećnika uputilo je 10 usmenih i dva pismena pitanja, na koje je odgovorio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, a vijećnici su se zanimali za, uglavnom, komunalne projekte općine Lipovljani i njihovu realizaciju tijekom ove godine.

Kako na sjednici nije bio prisutan Miroslav Pavičić, direktor LIP-KOM-a, zbog nepredviđenih obaveza, kronološki put razdiobe dosadašnjeg komunalnog poduzeća LIP-KOM-a, na dva nova poduzeća obrazložio je načelnik Mario Ribar, koji je ujedno i Skupština tog komunalnog poduzeća.

– Od LIP-KOM-a su stvorena dva poduzeća, od kojih će se dosadašnji LIP-KOM baviti samo vodoopskrbom i KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAjavnom odvodnjom, a novoosnovani LIPKOM SERVISI će preuzeti sve ostale komunalne djelatnosti od starog poduzeća, odnosno sa siječnjom mjesecom,  sukladno rješenju Trgovačkog suda su taj posao već preuzeli. Na sličan način raspodijeljeni su djelatnici i imovina općinskog poduzeća, a načelnik Mario Ribar posebno je naglasio da nema novog zapošljavanja iako službeno imamo dva komunalna poduzeća. Zakonska odredba kaže da oba poduzeća imaju direktora, tako da će direktor Pavičić voditi oba poduzeća, profesionalno LIPKOM SERVISE, dok volonterski bez naknade, LIP-KOM d.o.o. što je moguće sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Ovim potezom je postignuto jedno načelo racionalnosti, kako se cijene vodnih usluga i usluga odvodnje ne bi nepotrebno podizale, više nego je to zakonski potrebno i nužno.  Posao razdiobe djelatnosti i poduzeća išao je u dvije faze, a u drugoj fazi razdvajanja upisom u temeljni kapital LIPKOM SERVISA, općina postaje vlasnikom toga poduzeća. Ovaj proces je izvršen sukladno odredbama Zakona o vodama, a poslovanje odvojenih poduzeća omogućit će nastavak investiranja u komunalne djelatnosti i kapitalne projekte odvodnje u općini Lipovljani, koji bi u slučaju da proces razdvajanja poduzeća nije izvršen,  u potpunosti bili izgubljeni – rekao je u uvodnom izlaganju načelnik Ribar.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAOpćinski vijećnici potom su informirani o prijedlogu budućih cijena komunalnih usluga, s naglaskom na cijenu vode i odvodnje, koja će se tijekom ove godine usklađivati sukladno Zakonskim odredbama i korigirati na više, posebno jer se uvodi sukladno Zakonu i obračun odvodnje za one koji su priključeni na sustav odvodnje, ali se očekuje da cijene budu još uvijek manje nego u susjednim gradovima. Naime, o cijenama vode se puno govori, te o njenom obračunu, a osnovni princip za određivanje cijena vodnih usluga je spomenuti Zakon o vodama i Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Uredbom je definirano da najniža osnovna cijena vodne usluge mora osigurati i pokriti povrat troškova pogona i održavanja vodnih građevina, za koje je analiza koja je napravljena pokazala da ove trenutačne cijene ne pokrivaju te troškove. Uglavnom u ovom prijelaznom razdoblju, konačni prijedlog novih cijena sa njegovom primjenom započet će sa mjesecom svibnjem ove godine, a prije njihove primjene mještani će kroz objavu na web-u općine i bilten općine biti upoznati sa novim cijenama.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERANakon detaljnih obrazloženja, i nakon nekoliko vijećničkih pitanja, prihvaćen je prijedlog suglasnosti za podjelu društva LIP-KOM i osnivanju novog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću.

Vijećnici su u pripremljenim materijalima dobili analizu o stanju zaštite i spašavanja na području općine Lipovljani i smjernice za razvoj tog sustava, što su i prihvatili.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Prihvaćeni prijedlozi za javna priznanja

U drugom dijelu sjednice vijećnici Općinskog vijeća općine Lipovljani upoznati su s promjenama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Lipovljani i poslovima koji se u vezi s njima moraju odraditi. Obzirom na raspodjelu komunalnog poduzeća prihvaćena je izmjena odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, koje će ubuduće vršiti LIPKOM SERVISI, kao i izmjena odluke o grobljima kojima će, ubuduće, također upravljati LIPKOM SERVISI. Vijećnici su prihvatili i novu odluke o komunalnim djelatnostima u kojoj je definirano koje će djelatnosti obavljati dva komunalna poduzeća.

Vijećnici su prihvatili i izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom, no upoznati su da će se ove godine mijenjati zakonske odredbe, pa tako i ovaj plan gospodarenja otpadom. Na području općine Lipovljani dosta je posla već učinjeno, no očekuje se i dalje promjene u gospodarenjem otpadom. Prihvaćena je i odluka o izradi Procjene i plana zaštite od požara, s mogućnošću organiziranja javne vatrogasne postrojbe.

Pri kraju, bez rasprave, ali uz obrazloženje Nevenke Zorić, dana je suglasnost na novi Statut Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ Lipovljani.

Dvije točke dopune dnevnog reda odnosile su se na prijedlog o javnim priznanjima općine Lipovljani i davanje suglasnosti načelniku općine Lipovljani za potpisivanje ugovora sa Županijskom upravom za ceste SMŽ. Uz jedan novi prijedlog, Kluba vladajuće koalicije HSS-SDP-HSU-HNS-HSLS, izglasani su predloženi kandidati za javna priznanja općine Lipovljani, uz skorašnji Dan općine Lipovljani, a to su Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te VZO Lipovljani. Načelniku općine Lipovljani dana je i suglasnost za potpisivanje zajedničkog Sporazuma sa ŽUC-om Sisačko moslavačke županije koji bi trebao uložiti oko milijun kuna, tijekom ove godine u rekonstrukciju ulice Ante Starčevića, najprometnijeg i glavnog ulaza u Lipovljane sa županijske ceste Kutina-Novska.      (D. SMETKO)

ODLUKE 6.sj.2014.vijeće

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA