VATROGASCI IZ KRIVAJA ODRŽALI REDOVNU IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Vatrogasci DVD-a Krivaj u protekloj godini nisu imali niti jedan požar ili intervenciju, no radili su na preventivnoj zaštiti od požara, te obnavljali vatrogasnu opremu. O prošloj godini, vatrogasci DVD Krivaj raspravili su na redovnoj izbornoj godišnjoj Skupštini, koja je održana u nedjelju, 5. ožujka.

                Na Skupštini DVD-a Krivaj prihvaćena su izvješća o radu društva i financijskom poslovanju. U protekloj godini ostvarili su prihod od 2.534 kuna u blagajnu i 13.114 kuna na žiro-račun društva. Za rad i opremu utrošili su nešto više od 8 tisuća kuna, pa su gotovo 6 tisuća kuna prenijeli u ovu godinu. Za članove je kupljeno 10 novih kombinezona i  5 odjela. Za ovu godinu planiraju prihod u visini od 20.000 kuna.

                Tijekom prošle godine očekivali su izgradnju hidrantske mreže kroz Krivaj, jer je građen magistralni vodovod, no kako nije izgrađena, rješenje za hidrantsku mrežu ipak žele pronaći zajedno s Vatrogasnom zajednicom, Općinom Lipovljani i investitorom regionalnog vodovoda, čime uvelike osigurali preventivnu protupožarnu zaštitu Krivaja.

                Na ovoj izbornoj Skupštini izabrano je i novo čelništvo DVD-a Krivaj koje će društvo voditi u sljedeće 4 godine. Za predsjednika DVD Krivaj izabran je Darko Jordan, a Zdravko Kuharić za njegovog zamjenika. Branko Chour, izabran je za tajnika, a Zlatko Sakač za zapovjednika, Zoran Tisaj, za zamjenika zapovjednika, a Dragan Makal za blagajnika. Kao članovi Upravnog odbora izabrani su još: Darko Biondić i Antun Dobranić.

                U Nadzorni odbor izabrani su Ivan Merhaut, Marko Živoder i Ilija Savić. Za zastupnike DVD-a Krivaj u Vatrogasnoj zajednici općine Lipovljani izabrani su: Darko Jordan, Zlatko Sakač i Branko Chour, a za delegata na Skupštini Darko Biondić.

                Ovogodišnja Skupština DVD-a Krivaj završila je uručivanjem vatrogasnih spomenica. Za 60 godina rada u vatrogastvu spomenicu je dobio Josip Sajdl, a za 40 godina Josip Matešković. Za 20 godina spomenicu su dobili članovi: Milan Kuharić, Željko Zorić, Zdravko Kuharić i Zdravko Jancetić.

                Gosti na Skupštini, vatrogasci okolnih vatrogasnih društava, pružili su podršku u radu članovima DVD-a Krivaj. Podršku je pružio i Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani koji je istakao da bi ipak više mladih trebalo uključiti u rad ovog vatrogasnog društva.

Damir SMETKO