UVJERLJIVO NAJVIŠE PREFERIRANIH GLASOVA ZA EUROPSKI PARLAMENT DOBILA JE MARIJANA PETIR

Po drugi puta u godinu dana, u nedjelju, 25. svibnja, stanovnici općine Lipovljani, kao i čitave Hrvatske, imali su priliku glasovati na izborima za zastupnike iz Hrvatske u Europskom parlamentu. Kao dio Europske unije, Hrvatska je u Europskom parlamentu zastupljena s 11 zastupnika, koji će u slijedećih 5 godina sudjelovati u radu Europskog parlamenta, a glasači s područja općine Lipovljani najviše glasova dali su listi broj 6 na kojoj su bili kandidati koalicije HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, ZDS i HDS, a preferiranih glasova dali su najviše Marijani Petir, s iste liste.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Glasači s područja općine Lipovljani, na žalost, nisu previše bili zainteresirani za izlazak na biralište i za glasovanje, pa je izašlo tek 644 glasača, od ukupno 2.881 upisanog birača na području općine Lipovljani, što je 22,35%, ili tek svaki peti upisni birač, i što je slabije od hrvatskog prosjeka. Od 644 glasačkih listića, još je njih 16 bilo nevažećih, što je 2,5% izašlih glasača, tako da je raspodijeljeno ukupno 628 glasova s lipovljanskog područja.

Kandidate za Europski parlament istaklo je, i u izbornu trku uključilo, ukupno 25 lista, što samostalnih stranačkih, što koalicijskih lista. Ipak, kao i u Hrvatskoj, na biračkim mjestima općine Lipovljani, najviše glasova, dobila je lista broj 6 HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, ZDS, HDS, ukupno 320 glasova, što je gotovo 51% ukupno važećih glasova.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Druga po broju osvojenih glasova bila je lista broj 20 SDP, HNS, IDS i HSU. Za njih je na području općine Lipovljani glasovalo 149 birača, što je gotovo 24% važećih glasova. Treća je lista broj 15 Održivi razvoj hrvatske –OraH, čiji kandidati su dobili ukupno 66 glasova ili 10,5% važećih glasova. I to su najčešće liste koje su zaokruživane na nedjeljnim izborima, i koje su dobile više od 85% ukupnih glasova na području općine Lipovljani.

Lista broj 9 HDSSB, ABH, A-HSS, HRAST, HSP, HZ, OS i ZZH, reklamirana kao Savez za Hrvatsku, dobila je 36 glasova na području općine Lipovljani, što je 5,7% važećih glasačkih listića, a lista broj 10 Hrvatski laburisti – stranka rada, dobila je 13 glasova ili 2% važećih glasova. Sve druge liste, njih 20, dobilo je, ukupno, od jednog do najviše šest glasova, a 4 liste čak nisu dobile niti jedan glas od birača općine Lipovljani.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERASvi birači na izborima za Europski parlament, 25. svibnja, osim glasovanja za istaknutu listu mogli su glasovati i za jednog od istaknutih kandidata s tih lista. Većina birača je iskoristila tu mogućnost i svoj preferirani glas dala nekom od istaknutih kandidata. Najviše preferiranih glasova, na području općine Lipovljani, dobila je, kao što se to moglo i očekivati, kandidatkinja Marijana Petir, dopredsjednica HSS-a, koja je na listi 6 HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, ZDS, HDS bila na 5. mjestu. Od ukupno 320 glasova, koliko je ta lista dobila na glasovanju na lipovljanskom području, Marijana Petir dobila je 202 glasa, što je 63,1% od ukupnog broja dobivenih glasova.

Druga po broju dobivenih glasova, na toj listi je kandidatkinja Ruža Tomašić, HSP SA, s ukupno 43 dobivena glasa, što je 13,4% od ukupnog broja dobivenih glasova. Tek na trećem mjestu, po dobivenim preferiranim glasovima, je kandidat HDZ-a Andrej Plenković, koji je dobio samo 17 glasova što je tek 5,3%  od glasova koje je dobila lista. Ostali kandidati dobili su tek po koji glas.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERADruga lista po dobivenim glasovima na 6 biračkih mjesta općine Lipovljani bila je lista broj 20 SDP, HNS, IDS i HSU, koja je dobila ukupno 149 glasova. Najviše preferiranih glasova, njih 72, dobio je Tonino Picula, kandidat SDP-a što je 48,6% ukupno dobivenih glasova. Kandidat Neven Mimica dobio je 21 glas, ili 14% ukupnih glasova, a Višnja Fortuna 16 glasova ili 10,7% ukupnih glasova.

Treća lista s dobivenih ukupno 66 glasova bila je lista broj15 Održivi razvoj Hrvatske – ORaH. Na toj listi nositeljica dr. Mirela Holy dobila je ukupno 40 glasova, što je 60,6% od ukupno danih glasova toj listi.

Na području općine Lipovljani šest je biračkih mjesta. Tri biračka mjesta su u lipovljanskom Domu kulture, a po jedno u Krivaju, Kraljevoj Velikoj i Piljenicama. Najviše birača, njih 173, izašlo je na biračkom mjestu Lipovljani I, a nešto manje, ukupno 145 na biračkom mjestu Lipovljani II. Na biračkom mjestu Lipovljani III izašlo je 111 glasača, a najmanje je izašlo u Krivaju, samo 63 glasača. Tek nešto više, ukupno 68 glasača, izašlo je u Piljenicama, a samo 84 u Kraljevoj Velikoj, koja je drugo mjesto po broju glasača na području općine Lipovljani.                    (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA