USPJEŠNO RADE NA OČUVANJU KNJIŽEVNE I LIKOVNE KULTURE

Ogranak Matice hrvatske Lipovljani održao je u petak, 23. siječnja navečer, redovnu godišnju Skupštinu. Bila je to prilika da se članovi i gosti Skupštine još jednom prisjete svih aktivnosti i dobrog rada u prošloj godini.

Izvješće o radu lipovljanskog ogranka Matice hrvatske, podnijela je, uz ilustraciju fotografijama, Melita Lenička, predsjednica Ogranka. Svaki mjesec članovi Matice organizirali su različite aktivnosti, uglavnom vezene za književnu i likovnu kulturu. A među najznačajnijim su bili susret pjesnika i matičara u Piljenicama, domaćinstvo KUD-u Horvatanka iz Slovačke, likovna izložba i humanitarno doniranje likovnih radova, priprema knjige lipovljanskih nepoznatih pjesama, suradnja s literarno i likovno nadarenom djecom osnovne škole…

Za rad u prošloj godini raspolagali su sa 11.400 kuna prihoda, od čega 6.000 iz općinskog Proračuna, a potrošili su 10.120 kuna na sve svoje aktivnosti. Izvješće o financijskom poslovanju podnijela je Nada Toš, a izvješća o radu i financijskom poslovanju bez rasprave su prihvaćena.

U 10-tak točaka iznesen je i Plan rada Ogranka MH za ovu godinu u kojoj planiraju 11.600 kuna prihoda, od čega 10.000 iz Proračuna općine Lipovljani. Od izdavaštva, planira se tiskanje knjige pjesama, čiji su autori članovi Ogranka Matice u Lipovljanima, te drugo izdanje knjige o Piljenicama: ‘Od mlinskog kotača do Ivanjskih  kolača’.

Dobar rad Ogranka MH Lipovljani pohvalili su i gosti prisutni na Skupštini. Ivan Gračaković, novinar i ravnatelj Radio postaje Moslavina iz Kutine i Dragutin Pasarić iz Kutine pohvalili su zajedničku suradnju ogranaka Kutina i Lipovljani, te uručili Zbornik Moslavine, a na uspješnom radu čestitao im je i Alojz Buljan iz Ogranka MH Novska. Na zajedničkoj suradnju i dobrom radu zahvalili su još i Mirjana Faltis, Mirjana Markić, Marica Tisaj, Vladimir Kačmarčik, Lidija Popović, Branko Vincent i Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća Lipovljani, koja je članovima Ogranka Matice hrvatske Lipovljani čestitala na radu u svoje i ime Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani.

Na ovoj Skupštini jednoglasno su prihvaćene i izmjene Pravila o radu udruge, usklađene s novim Zakonom o udrugama. Stjepanu Crnku, dopredsjedniku Ogranka Matice, Melita Lenička uručila je za značajan doprinos u radu, sliku Vlatke Dam-Vidiček, članice Matice hrvatske u Lipovljanima.

U glazbenom djelu Skupštine nastupili su Jakov Hrmo i Tomislav Brebrić s po jednom skladbom odsviranom na gitari i klaviru.             (Damir SMETKO)

07-SkupMH 040 08-SkupMH 041 09-SkupMH 042 10-SkupMH 066 01-SkupMH 016 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA 06-SkupMH 036