USKRSNA ČESTITKA ŽUPNIKA

USKRSNU Isus doista – Aleluja !

Radi nas i radi našega spasenja došao je na svijet živio s nama, prošao kroz muku i uskrsnuo. Posvetio je cjelokupni život svakog čovjeka, te dao osmišljenije patnje i trpljenja, kroz uskrsnuće koje je najsavršenije Božje djelo.

Pitajući se danas zašto trpimo, u osobnom smislu, u obiteljskom smislu, u društvenom smislu; pitajući se zašto trpimo od bolesti, zašto trpimo od strahovanja, zašto trpimo od različitih kriza današnjice – Krist daje odgovor: U svom pozivu ”pođite za mnom”. Pošli smo za njim od dana krštenja, pošli smo za njim od kad smo primili križ života, te nas poziva da nosimo taj križ trpljenja i muke na dostojanstven način kao što je to činio i On. Dakako, i mi često molimo u svojim životnim situacijama ”ako je moguće neka nas mimoiđe…”, ali kao vjernici pozvani smo da kažemo i drugi dio Kristove molitve iz Gecemanskog vrta ”…. Ali ne moja, nego tvoja neka bude volja”.

U duhu Kristova uskrsnuća sve vas pozivam, braćo i sestre da prihvaćamo današnji život sa svim njegovim sastavnicama, strpljivo noseći svoje križeve jer znamo kome smo povjerovali. Sve vas pozivam da svoju vjeru u Uskrsnuće jačate kroz nedjeljne svete mise, kroz osobnu molitvu a napose kroz svetu ispovijed i pričest kako bi uskrsli Gospodin snagom svoga Duha zahvaćao u dubinu našeg  srca, te nam dao snage, jakosti, strpljivosti i ustrajnosti za svako dobro djelo koje poduzimamo u osobnom, obiteljskom i društvenom zalaganju.

Župnik lipovljanski Tomislav Pavlović

1-US-CES-ZUP2