Uskoro započinje provođenje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Lipovljani

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz kraja srpnja o prihvačanju projekta Općine Lipovljani, stvoreni su uvjeti za provođenje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Lipovljani.

Općina Lipovljani će temeljem Odluke i Ugovora, a u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do kraja kolovoza (nakon što se tekst javnog natječaja usuglasi sa Fondom za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost) raspisati javni natječaj za subvencioniranje mjera energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Lipovljani.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim programom u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti, poboljšanja standarda te postizanja značajnih ušteda u potrošnji energenata smatraju se opravdani troškovi koji se odnose na zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline, te energetski pregled i energetski certifikat.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog odobrenog programa iznose najviše 750.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše do 300.000,00 kuna (40%), a Općina Lipovljani sa najviše do 75.000,00 kuna (10%)

Stoga, pojedini korisnik moći će ostvariti sufinanciranje u  iznosu od 50% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 37.500,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira do 40% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, a Općina Lipovljani dodatnih 10% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 7.500,00 kuna po obiteljskoj kući (s PDV-om).

Pravo sudjelovanja na Natječaju imati će fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Lipovljani i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se priprema Natječaj. Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta moći će podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja, i u toj prijavi moći će prijaviti jednu, više ili sve od navedenih mjera EnU na obiteljskoj kući.

Sve dodatne informacije vezano za uvjete i postupak natječaja, potrebne dokumentacije za prijavu, te kriterije za odabir korisnika, bit će objavljen do kraja kolovoza u sklopu kompletnog teksta javnog natječaja na web stranici Općine Lipovljani (www.lipovljani.hr), a moći će se preuzeti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani.

1-energija 2 1-kućica-toplinska zaštita