UPOZORAVAJU SE STANOVNICI OPĆINE LIPOVLJANI NA OPASNOST OD NASRTAJA, NAJVJEROJATNIJE, ČOPORA PASA LUTALICA

U proteklih nekoliko dana stanovnici Lipovljana i Krivaja svjedoci su višebrojnih napada, najvjerojatnije, pasa lutalica na stada ovaca u njihovim mjestima. Prema prijavi PP Novska, za sada je na jednoj lokaciji u Krivaju, te na tri lokacije u Lipovljanima napadnuto i usmrćeno više od deset ovaca i janjaca. Prema opisima napada i počinjenim štetama, sumnja se na čopor pasa lutalica. Kako se vrlo vjerojatno radi o ne čipiranim i napuštenim psima, mole se svi stanovnici općine Lipovljani da obrate dodatnu pozornost na ove događaje, osobito vlasnici ovaca, koza i druge stoke, kako bi se spriječili novi napadi i šteta uzgajivačima stoke.

Također se mole svi stanovnici, ukoliko primijete u svojoj okolici pse lutalice, ili njihov čopor, da hitno kontaktiraju komunalnog redara Općine Lipovljani na broj 099/6676-330, kako bi se poduzele mjere komunalnog reda, te angažirala higijeničarska služba za hvatanja pasa lutalica. O tome se može kontaktirati i Veterinarska stanica Kutina na broj 044/680-423.

Komunalna služba općine Lipovljani aktivno je uključena u rješavanje nenadanog problema, pa upozorava sve stanovnike općine Lipovljani na uočenu pojavu i opasnost od, vjerojatno, napada čopora pasa lutalica. Podsjeća i sve stanovnike općine Lipovljani da je prema čl.25. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, divljih životinja i zvijeri te drugih životinja, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik br 46/14), posjednik izgubljene životinje dužan njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od 3 dana, a nalaznik napuštene ili izgubljene životinje, dužan je, o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje.

Također, prema čl.15. iste Odluke, nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora.

Ukoliko se pas kreće javnom površinom bez nadzora, komunalni redar kontaktirat će nadležnu veterinarsku službu, te će se pas otpremiti u prihvatilište za pse, a na trošak posjednika psa. Također, poduzet će se i određene radnje u smislu kaznenih odredbi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE LIPOVLJANI