UOČENE NOVE „DIVLJE“ DEPONIJE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Redovnim obilaskom naselja i terena na području Općine Lipovljani, komunalni redar 03.02.2015. g. uočio je nova divlja odlagališta raznovrsnog otpada. Novo odlagalište nalazi se u Piljenicama uz rijeku Pakru (točnije, 100-tinjak metara ispod drugog drvenog mosta, na dionici  Piljenice – Gradine).

Općina Lipovljani redovito i uspješno organizira akcije čišćenja otpada sa divljih odlagališta gdje se okuplja veliki 1-zelenibroj predstavnika mjesnih odbora, raznih udruga te ostalih volontera sa područja Općine Lipovljani, a sve to kako bi okoliš u kojem živimo učinili čišćim, ljepšim i zdravijim. Prošle godine Općina Lipovljani je po prvi puta sudjelovala i u najvećoj ekološkoj kampanji u Hrvatskoj, „Zelena čistka“ – jedan dan za čisti okoliš, a koja se provodila na području cijele Hrvatske u sklopu svjetske 7-zelena_cistka_1334565518akcije World Cleanup 2014, u koju je uključeno 108 zemalja svijeta.

Nažalost, sav trud, svaki apel mještanima da ne odlažu otpad na divlja odlagališta nije urodio plodom. Još uvijek ima onih koji bez imalo srama dovoze i odlažu otpad u šume, rijeke, livade, odvodne kanale, poljske putove, a na taj način onečišćuju okoliš, nadzemne i podzemne vode, zemlju, zrak, i samim time direktno ugrožavaju čovjekovo zdravlje. Još žalosnije je da 99% otpada koji se odlaže je zapravo komunalni otpad koji se putem komunalnog poduzeća „Lipkom servisi d.o.o.“ redovito odvozi na legalne deponije.

Ovim putem još jednom apeliramo na sve mještane Općine Lipovljani, a i šire:

NE BACAJTE OTPAD NA DIVLJA ODLAGALIŠTA!

Svako domaćinstvo na području Općine lipovljani posjeduje kantu za otpad, podijeljene su vreće za odlaganje papira i plastike, postavljeni su „zeleni otoci“.  Ukoliko netko ima više raznovrsnog otpada te ga ne može otpremiti na odgovarajući način, molimo da se javite komunalnom poduzeću Lipkom servisi d.o.o. na broj telefona 044/611-265 ili komunalnom redaru Općine Lipovljani na broj telefona 044/676-004. Organizirat ćemo odvoz komunalnog otpada, a sve kako bi zaštitili prirodu i čovjekov okoliš.

Ovim putem obavještavamo sve mještane da ćemo intenzivno povećati nadzor nad kritičnim mjestima, kako po danu tako i u večernjim satima. Također najavljujemo i nove akcije čišćenja divljih odlagališta otpada na području Općine Lipovljani o čijem terminu održavanja ćemo dodatno izvijestiti.

 Posebno napominjemo da ćemo svakog počinitelja uhvaćenog u prekršaju, tj. kako ilegalno odlaže otpad na javne površine i divlja odlagališta najstrože kazniti sukladno kaznenim odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Lipovljani, te izdati obvezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu.

KOMUNALNI REDAR

Nikola Horvat

1-WP_0014882-WP_20150203_0054-WP_20150203_0085-WP_20150203_0106-WP_20150203_019