UKLANJANJE AMBROZIJE

Obavještavaju se mještani Općine Lipovljani da su sukladno članku 15. Odluke o komunalnom redu Općine
2ambrozijaLipovljani (Službeni vjesnik br. 28/14), radi otklanjanja štetnih utjecaja za život ljudi, vlasnici, odnosno korisnici okućnica, predvrtova i vrtova, neizgrađenog građevinskog zemljišta, te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Lipovljani, dužni s takvih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne biljke, te održavati odvodne kanale uz iste površine.

          
U slučaju neizvršavanja obveze iz prethodnog stavka, obvezu uklanjanja ambrozije i drugih štetnih biljaka, vlasnicima, pojedincima i korisnicima će naložiti komunalni redar.

U slučaju neprovođenja naloženih mjera u ostavljenom roku, obvezu će po nalogu ovlaštene osobe iz prethodnog stavka izvršiti treća osoba o trošku osobe iz stavka 1. ovog članka, a protiv odgovorne osobe će se postupiti prema članku 132. Odluke o komunalnom redu Općine Lipovljani (Službeni vjesnik br. 28/14), u smislu kaznene odredbe.

OPĆINA LIPOVLJANI

UNIŠTAVANJE AMBROZIJE

KAKO IZGLEDA AMBROZIJA

3ambrozija