UGRAĐENO 100 TONA ASFALTA U POJAČANO ODRŽAVANJE LOKALNE PROMETNICE U PILJENICAMA

Djelatnici poduzeća Strabag, završili su u utorak, 20. prosinca asfaltiranje oštećenih i uništenih dijelova lokalne ceste dionicu Piljenice – Banova Jaruga. Time su završili ovogodišnje asfaltiranje na području općine Lipovljani, prilikom čega je, u više navrata, asfaltiranjem bilo dovršeno više važnih projekata i ulica. 

                Asfaltiranje uništenih dijelova lokalne prometnice, od mjesne crkve u Piljenicama, prema mjestu B.Jaruga (dionica koja se nalazi teritorijalno na području općine Lipovljani), trajalo je dva dana.

         U popravak je utrošeno oko 100 tona vrućeg asfalta, a vrijednost obnove dionica lokane prometnice iznosi oko 100 tisuća kuna. Kako se radi o nerazvrstanoj cesti, o kojoj brigu vodi Općina Lipovljani, pojačani popravak oštećenog kolnika platit će se iz općinskog proračuna Općine Lipovljani, a sredstva su osigurana rebalansom proračuna.

        Inače, duži niz godina, cesta se održavala i sa hladnim asfaltom koji je kratkoročno, ali i nekvalitetnije, a skuplje rješenje. Stoga se ovim radovima postiglo puno kvalitetnije rješenje u održavanju ove prometnice, ali i komunalnog standarda mještana Piljenica, te će se nastojati kroz ovakav model financiranja i obnove, u idućih tri godine u potpunosti obnoviti ova dionica ceste u naselju Piljenice.

Damir SMETKO