UGOVORENO MILIJUN KUNA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VODOSPREME I PROČISTAČA OTPADNIH VODA U LIPOVLJANIMA

Novčanim sredstvima iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU ove će se godine u općini Lipovljani financirati izrada projektne dokumentacije iz područja vodoopskrbe (projektiranje vodospreme i kontrolnog sustava za smanjenje gubitaka u mreži), te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ukupna vrijednost za izradu dva potrebna projekta iznosi 1.175.000 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 998.750 kuna, odnosno gotovo milijun kuna, a općina Lipovljani, kao partner, osigurat će ostalih 176.000 kuna u svom Proračunu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu navedenih projekata potpisan je u Zagrebu, 18. veljače između Ministarstva poljoprivrede RH, ‘Hrvatskih voda’ i poduzeća ‘LIP-KOM’ iz Lipovljana. Odobrena sredstva od gotovo milijun kuna moraju se, isključivo za izradu predloženih projekata, utrošit do sredine 2016. godine.

Da bi sustav vodoopskrbe na području općine Lipovljani dobro funkcionirao potrebno je još izgraditi vodospremu koja bi osigurala ujednačeni pritisak u vodovodnoj mreži, jer sada vodovodna mreža ima neujednačene tlakove pa dolazi do pucanja cjevovoda i gubitka vode. Kompletna investicija bi osigurala  smanjenje troškova i gubitak vode u mreži, te kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. Projekt  izgradnje vodospreme radit će se na lokaciji u ulici Josipa Kozarca prema Kozaricama, odnosno na lokaciji Torovi.

Drugi projekt kojeg se želi pripremiti je pročistač otpadnih voda i širenje kanalizacijske mreže. Trenutno se otpadne vode ispuštaju direktno u kanal, bez ikakve obrade, što nije prihvatljivo i šteti okolišu.  Spajanje kolektora i pročišćavanje otpadnih voda bit će na južnom djelu Lipovljana. Kako bi mreža vodoopskrbe i mreža odvodnje, te pročišćavanje otpadnih voda u Lipovljanima bile kompletne i funkcionalne potrebno je isprojektirati, a kasnije i izgraditi navedene vodoopskrbne objekte i objekt pročišćavanja. Prvi korak je učinjen osiguravanjem 1.175.000 kuna za tu namjenu.

U budućnosti općina Lipovljani planira pokrenuti projektiranje kompletnih sustava odvodnje, kao potpuno zasebnih sustava, i za ostala naselja općine Lipovljani – Krivaj, Kraljevu Veliku i Piljenice, sukladno koncepcijskom rješenju iz 2013. godine. Iz ovih sredstava, većih od milijun kuna,  nije bilo moguće osigurati sufinanciranje navedene projektne dokumentacije budući su sva naselja, osim Lipovljana, manja od 2.000 stanovnika, pa ne udovoljavaju uvjetima financiranja EU kohezijskog fonda zbog manjeg broja stanovnika od navedenih 2.000 stanovnika. Stoga će općina Lipovljani pripremu projektne dokumentacije za ostala manja naselja financirati iz programa Ruralnog razvoja, a ne iz Europskog kohezijskog fonda, iz kojeg će se financirati izrada navedenih projekata.       (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA