UDRUGAMA OPĆINE LIPOVLJANI OBJAŠNJENE PROMJENE FINANCIRANJA IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA

Sve udruge građana, koje se financiraju iz proračuna Općine Lipovljani, upoznate su s promjenama načina financiranja iz općinskog, ali i drugih, proračuna koju je donijela nova državna Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja udruga. Kako je većina odredbi promijenjena, mijenjaju se način i postupak financiranja i sufinanciranja, a najavljena je i skora objava javnog natječaja za financiranje rada udruga u 2016. godini, koji je pripremljen prema novim odredbama Uredbe.

Na zajedničkom sastanku predsjednika svih udruga koje djeluju na području općine Lipovljani, govorilo se o izmjenama, načinima isplate i podnošenju novih programa za financiranje i sufinanciranje. Prisutne je o promjenama, koje propisuje nova Uredba, izvijestila Danijela Matejaš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Lipovljani.

Na sastanak predstavnika udruga, u četvrtak, 11. veljače, u općinsku vijećnicu u Lipovljanima odazvalo se 20 predstavnika udruga. U 2015. godini, prije obvezne preregistracije udruga građana, na području općine Lipovljani, djelovalo je 28 različitih udruga.

Svima je upućen poziv na zajednički sastanak kako bi se pojasnile promjene u postupku dodjele sredstava, koje donosi nova Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Gotovo sve su se i odazvale pozivu na sastanak.

Pročelnica Danijela Matejaš pojasnila je promjene prilikom kandidiranja projekata i povlačenja sredstava, a ujedno je najavila za sredinu mjeseca i raspisivanja novog natječaja za ovu godinu. Natječaj će se provesti po novim odredbama, trajati će mjesec dana, kako bi svi mogli kandidirati svoje programe, a nakon njegovog završetka  udrugama će se moći, ako zadovolje kriterije predviđene novom Uredbom i pravilnikom, isplaćivati planirani novac za rad i pripremljene projekte. Pojedini predstavnici udruga postavljali su još i dodatna pitanja, a svi su zaključili da će morati puno više raditi na administrativnom dijelu pripreme programa za financiranje i sufinanciranje projekata za opće dobro, te da su se znatno pooštrile odredbe za rad udruga građana.

Zbog takvih promjena je i održan zajednički sastanak kako bi se sve udruge te klubovi, s područja Općine Lipovljani, mogli razumjeti nove odredbe i pripremiti sve tražene uvjete za svoje projekte. Općini Lipovljani je u cilju pomoći svim udruga u kandidiranju i pisanju programa, koji je sada obavezan prema zakonskim odredbama.

Damir SMETKO