U LIPOVLJANSKOJ KNJIŽNICI OTVORENA JE IZLOŽBA O DRVENIM CRKVAMA U SLOVAČKOJ

Uz program slovačkog festivala pjesme i glazbe ‘Ked’ sa ruža rozvíjala’, Matica slovačka Lipovljani u suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Lipovljani i Veleposlanstvom Slovačke u Hrvatskoj, pripremila je i svečano u lipovljanskoj knjižnici otvorila izložbu ‘Drvene crkve u Slovačkoj”, u subotu, 7. studenog. Izložbu je otvorio Juraj Priputen, veleposlanik Slovačke u Hrvatskoj, uz nazočnost mnogobrojnih gostiju, članova Saveza Slovaka u Hrvatskoj i članova 15-tak Matica slovačkih iz čitave Hrvatske.

                Izložba ”Drvene crkve” (‘Drevené kostoly na Slovensku’) prikazuje bogatstvo narodnog graditeljstva od drveta u Slovačkoj, tradicijsku baštinu koja je zaštićena pri UNESCO-u. Izložba prikazuje odabrane postojeće i nestale drvene crkve na području Slovačke. U Slovačkoj je postojalo oko 300 drvenih crkvi, a do sada je očuvano 50-tak takvih sakralnih spomenika kulture iz razdoblja od 16. do 18. stoljeća.

Izložba pregledno prikazuje 32 postojeća i 6 nestalih objekata, uglavnom izgrađenih u sjevernom dijelu Slovačke. Najstarije očuvane rimokatoličke drvene crkve sagrađene su pod utjecajem gotičkog stila. Poseban, i u Europi jedinstven, tip drvenih crkvi čine protestantski hramovi s tlocrtom u obliku grčkog križa. Najviše su zastupljene grkokatoličke crkve, a zimljivo je da se u većini tih duhovnih hramova i sada održavaju bogoslužja.

                Na svečanom otvorenju izložbe ‘ Drvene crkve’ u lipovljanskoj knjižnici, sve prisutne i uvažene goste pozdravio je Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke Lipovljani. Na primjerenoj suradnji Matici slovačkoj, i posebno Veleposlanstvu Slovačke u Hrvatskoj, te njenom veleposlaniku Juraju Priputenu, zahvalio se Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani.

Tijekom otvaranja postavljene izložbe, veleposlanik Juraj Priputen izrazio je svoje zadovoljstvo ostvarenom suradnjom s Općinom Lipovljani i Maticom slovačkom općine Lipovljani, a zahvalio je i za poticanje na rad i očuvanje slovačkog identiteta i jezika,  pripadnika slovačke nacionalne manjine, koji žive na području općine Lipovljani.

Izložba o drvenim crkvama u Slovačkoj i toj slovačkoj baštini za UNESCO, može se pogledati svakog radog dana u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima do 25. studenog.

Damir SMETKO