U DJEČJEM VRTIĆ U LIPOVLJANIMA NEMA LISTA ČEKANJA ZA BORAVAK U VRTIĆU

Općinsku ustanovu Dječji vrtić ‘Iskrica’ u Lipovljanima, povodom početka nove pedagoške godine, u utorak, 18. rujna obišao je Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Svim polaznicima Dječjeg vrtića na dar je dionio košaru slatkiša, a oni su ga radosno dočekali i s njim popričali.

                Od 3. rujna traje nova pedagoška godina, a lipovljanski dječji vrtić od tada polazi 68 najmlađih stanovnika općine Lipovljani. Smještaj u vtiću organiziran je u 3 grupe, a od 1. listopada kreće i četrvrta grupa s ‘Malom školom’, odnosno predškolskim programom za djecu koja iduće godine kreću u školu.

                Mlađa mješovita grupa u kojoj su djeca od 3 do 5 godina ima 22 polaznika, a o njima brinu tete Sanja Vincent i Josipa Jancetić. Četvero djece čekaju da navrše 3 godine, pa da i oni krenu u tu, najmlađu vrtićku grupu, u kojoj još traje vrijeme prilagodbe na početak pohađanja vrtića – naglasila je Marija Duda, ravnateljica Dječjeg vrtića, u razgovoru s načelnikom Nikolom Horvatom.

                Starija mješovita grupa ‘Kockice’, u koju idu djeca od 5 do 7  godina, ima ukupno 25 polaznika, a s njima rade odgajateljice Nada Dujić i Marija Duda. Poludnevni boravak u vrtiću, koji traje od 7.30 sati do 13 sati, od početka rujna polazi 21 dijete, a s njima su svakodnevno u prostoru knjižnice Nevenka Zorić i Mihaela Rendulić, koja će voditi i rad s polaznicima ‘Male škole’. Za sada je u taj program predškolskog odgoja upisano 12 polaznika, a prijave za polaznike očekuju se još do 30. rujna. Program ‘Male škole’ je besplatan i obvezatan je za svu djecu koja iduće godine kreću u školu, a nisu polaznici vrtića.

                Rad dječjeg vrtića financira Općina Lipovljani iz sredstava općinskog Proračuna, a tijekom ove godine planirano je sufinanciranje u iznosu od 630.000 kuna. No, boravak djece u vrtiću sufinanciraju i roditelji s 440 kuna za cjelodnevni boravak u vrtiću i s 300 kuna za poludnevni boravak.

Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, pohvalio je rad vrtića i naglasio da je vrlo važno to što su sva djeca upisana i polaze programe Dječejeg vrtića, što nema lista čekanja i što se mjesto u vrtiću može naći i za djecu koja žive van područja općine Lipovljani.

Damir SMETKO