TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRŽAVA I FINANCIJSKI PODUPIRE SVE TRADICIJSKE I TURISTIČKE MANIFESTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

                Za Turističku zajednicu općine Lipovljani 2016. godina bila je još jedna uspješna godina, u kojoj su s obzirom na volonterski pristup vođenja ove institucije, odlično financijski poslovali i u kojoj je napravljen još jedan korak u razvoju turizma na području općine Lipovljani. Članovi Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani prihvatili su sva izvješća i plan rada za 2017. godinu, na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj u ponedjeljak, 20. veljače.

                Prije održavanja godišnje Skupštine, sastao se Nadzorni odbor, koji je izvršio nadzor financijskog poslovanja za prošlu godinu, te Turističko vijeće TZ općine Lipovljani, kojemu je izvješće o prošlogodišnjem radu podnio Mario Ribar, predsjednik Turističke zajednice općine Lipovljani.

                – Turistička zajednica općine Lipovljani u prošloj godini uključila se u organizaciju najznačajnije naše manifestacije – ‘Lipovljanski susreti 2016.’ čiji je nositelj općina Lipovljani. Isto tako TZ općine Lipovljani financijski je osigurala i potpomogla organizaciju ostalih tradicijskih manifestacija naše općine: Antunovo u Kraljevoj Velikoj, Rokovo u Krivaju, Ivanju u Piljenicama i Josipovo u Lipovljanima – naglasio je Mario Ribar, među ostalim, u svom izvješću o radu Turističke zajednice općine Lipovljani u prošloj godini. U njemu je naglasio da je tijekom prošle godine pokrenuta i jedna nova, jednodnevna turistička ponuda, ‘Advent u Lipovljanima’, koja je, također, financijski potpomognuta, a koja je ostvarila odličnu posjetu i dobru organizaciju u suradnji s našim udrugama i osnovnom školom.  

                U prošloj godini Turistička zajednica je i odlično poslovala. Tijekom godine je ostvarila prihod u iznosu od 103 tisuće kuna, a toliko su joj i rashodi, pa u ovu godinu prenosi višak prihoda od 91.000 kuna, koji je proteklih godina stvoren kao rezerva za investicije u turizam općine Lipovljani.

                Od ukupnog prihoda u iznosu od 194.645 kuna, u koji  je uračunat i višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 91.800 kuna, najviše je prihoda u prošloj godini ostvareno od donacija za organiziranje manifestacija na području općine Lipovljani i izgradnju smeđe signalizacije, ukupno 58.000 kuna, a temeljem pisanih i apliciranih projekata prema TZ SMŽ, te Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ), što iznosi preko 50% prošlogodišnjeg ostvarenog prihoda TZOL. Članarina Turističkoj zajednici od 34 poslovna subjekta na području općine Lipovljani ostvarena je u iznosu od 42.737 kuna. Ukupni rashodi su iznosili 103.441 kunu, a najviše novca se potrošilo na turističke znakove smeđe signalizacije, ukupno 25.000 kuna, koji su pripremljeni za postavljanje, a koji će se postaviti u ožujku ove godine, promidžbene aktivnosti za manifestacije, ukupno više od 15.000 kuna, kupnju i postavljanje svjetleće oglasne ploče u parku (City light), ukupno 15.000 kuna, suvenire za Lipovljanske susrete, ukupno 11.000 kuna i niz drugih troškova s manjim iznosima.

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice prihvatili su jednoglasno podnijeta izvješća, te Program rada i
financijski plan za 2017. godinu, i uputili su ih na usvajanje članovima Skupštine Turističke zajednice.

                Odmah nakon sjednice Turističkog vijeća TZ općine Lipovljani, u ponedjeljak, 20. veljače u općinskoj vijećnici održana je i Skupština Turističke zajednice. Skupštinu je, u ime svih članova, vodila Kristina Brebrić, uz Snježanu Kopecki i Mihaela Marmelića. Zapisničar Skupštine bio je Kristijan Šegotić, a ovjeroviteljice zapisnika Nada Jokopčić i Božica Špoljarić.

                Izvješća o radu i financijskom poslovanju, usvojili su i svi članovi Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani. Od 13 članova na sjednici je bilo nazočno 10 članova. Usvojen je i plan rada za 2017. godine, te financijski plan. On je još povećan u odnosu na prošlu godinu, pa je planirano 208.000 prihoda u ovoj godini.

                Na kraju Skupštine, svim članovima Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani, na jako dobroj suradnji zahvalio se Mario Ribar, predsjednik Turističke zajednice, ujedno i načelnik općine Lipovljani.

Damir SMETKO