TRODNEVNI SEMINAR ZA 200 POLJOPRIVREDNIKA ODRŽAN U LIPOVLJANIMA

Trodnevni tečaj o pravilnoj i održivoj uporabi pesticida, korištenju i održavanju prskalica i načinu primjene pesticida, ali i o načinu zaštite, u Društvenom domu u Lipovljanima, za čak 200 poljoprivrednika održali su poljoprivredni stručnjaci s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Svi polaznici trodnevnog seminara pristupili su i pismenoj provjeri znanja, koja će im, ako su uspješno odgovorili na postavljena pitanja, donijeti certifikat o mogućnosti kupnje i korištenja pesticida u poljoprivredi, prema EU standardima.

Trodnevni tečaj u Lipovljanima održan je od srijede, 18. do petka, 20. veljače, uz potpuno ispunjenu dvoranu polaznicima, uglavnom poljoprivrednim proizvođača s područja općine Lipovljani, ali i sa susjednih područja, posebno područja grada Novska. Predavači su bili prof. dr. Đuro Bonaj, dr.sc. Vjekoslav Tadić, mr.sc. Darko Knežević i mag. ing. Davor Petrović. Dnevno su održana predavanja na 4 do 5 tema, a 15-tosatni seminar imao je za cilj poljoprivrednicima koji se već bave zaštitom bilja objasniti zakonske novosti i skrenuti pažnju na najvažnije dijelove u rukovanju i primjeni zaštite bilja.

Na kraju su svi polaznici seminara prošli test provjere znanja, a ako su pokazali potrebno znanje, dobit će certifikat o dozvoljenoj održivoj uporabi pesticida u zaštiti bilja. Takav seminar dužni su odslušati i položiti svi poljoprivredni proizvođači, koji se bave zaštitom bilja, jer prilagodba EU standardima traje do kraja studenog ove godine. Samo sa odslušanim seminarom i položenom provjerom znanja, odnosno sa stečenim certifikatom poljoprivrednici će od 26. 11. 2015. moći legalno kupovati i koristiti pesticide u primjeni.

Cijena trodnevnog seminara koštala je 340 kuna, no poljoprivrednicima s područja općine Lipovljani, stjecanje ovog važnog certifikata, sa 100 kuna sufinancirat će općina Lipovljani. Nakon dobivanja certifikata, poljoprivrednike očekuje i pregled traktorskih prskalica, koje također dobivaju oznaku da ispravno rade i da su pregledane, a stručni pregledi prskalica vršit će se svake 3 godine, sukladno donesenim direktivama koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

(Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA