Sufinanciranje prijevoza vlakom za studente

Sufinanciranje prijevoza vlakom za studente

Županica Sisačko- moslavačke županije Marina Lovrić Merzel donijela je Odluku o sufinanciranju prijevoza vlakom za studente s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije za godinu 2013./14. s pola iznosa cijene mjesečne karte.

POTVRDA za subvenciju prijevoza željeznicom u 2. razredu putničkog vlaka za studente s područja Sisačko-moslavačke županije

SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE  SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – PLAKAT

SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

za korištenje subvencije u prijevozu željeznicom od kolodvora ili stajališta (Banova Jaruga,

Blinjski Kut, Brñani Krajiški, Graboštani, Greda, Hrastovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska

Kostajnica, Ilova, Jasenovac, Kutina, Lekenik, Lipovljani, Ludina, Majur, Meñurić,

Moslavačka Gračenica, Novska, Papići, Pešćenica, Popovača, Rajić, Repušnica, Sisak, Sisak

Caprag, Stara Subocka, Stupno, Sunja, Šaš, Višnjica, Volinja, Voloder i Živaja) do Zagreba

za studente s područja Sisačko-moslavačke županije.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje mjesečne karte na relaciji najbližeg

kolodvora ili stajališta od mjesta prebivališta do Zagreba i obratno

studenti trebaju u Županiju, soba 34 (tel. 550 228) donijeti:

– POTVRDU O UPISU

· redoviti studenti koji su se prvi puta upisali na fakultet ili učilište u

akademskoj godini 2013/14.,

– POTVRDU O UPISU SA OSTVARENIM BODOVIMA

· studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini (2012/13.),ostvarili

najmanje 50 (pedeset) ECTS bodova

– POTVRDU O PREBIVALIŠTU

– OSOBNU ISKAZNICU (na uvid)

Na temelju predočene osobne iskaznice i dostavljenih dokumenata student

dobiva potvrdu županije s kojom, uz predočenje osobne iskaznice i doplatom

kupuje mjesečnu kartu za željeznicu (2. razreda putničkog vlaka) za relaciju

navedenu na potvrdi.

Svi studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi

od 1. listopada 2013. do 30. lipnja 2014. godine.

Putna karta za navedene mjesece kupuje se samo s predočenjem isključivo

osobne iskaznice.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU KULTURU I ŠPORT

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

 

 

Najava natječaja za dodjelu stipendija učenicama i smještaja u učeničkim domovima

 

 

Županica Sisačko-moslavačke županije Marina Lovrić Merzel donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2013./14.

Natječaj će biti objavljen 25. rujna 2013. godine na službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije.

Županica Sisačko-moslavačke županje Marina Lovrić Merzel donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje smještaje i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslvačke županije za školsku godinu 2013./14.

Natječaj će biti objavljen 23. rujna 2013. godine na službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije.