SLAB ODAZIV PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA NA IZBORE ZA SVOJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE U OPĆINI I ŽUPANIJI

U nedjelju, 31. svibnja u čitavoj Hrvatskoj održani su izbori za sve pripadnike nacionalnih manjina, koji su tom prilikom mogli glasovati za pojedinačne predstavnike svoje nacionalne manjine u općinskim, gradskim ili županijskim vijećima nacionalnih manjina, odnosno za kompletna vijeća nacionalnih manjina. U Lipovljanima su pripadnici nacionalnih manjina, koji žive na području općine, također mogli glasovati, no kao i u čitavoj Hrvatskoj, odaziv na izbore nacionalnih manjina u Lipovljanima bio je izuzetno slab.

Glasačko mjesto, u nedjelju, 31. svibnja bilo je u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima, a 6-ročlani birački odbor brinuo je o 10 glasačkih kutija, u koje su prema predloženim kandidatima ili vijećima, pripadnici nacionalnih manjina ubacivali svoje glasove.

Na glasovanje se je najviše odazvalo pripadnika češke nacionalne manjine. Od 58 upisanih Čeha u birački popis te nacinalne manjine, na glasovanje se odazvalo 14 birača, koji su glasovali za Vijeće češke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vijeće broji 25 članova, a birači su mogli birati od jednog do svih 25 kandidata. U Lipovljanima je od 14 izašlih pripadnika manjina, najviše glasova dobila Vjera Ožoga, ukupno 13. glasova, a 11 glasova je dobila Zdenka Dam. Po 10 glasova su dobili Josip Hojka, Josip Kupski, Vlado Pritula i Ladislav Vacula, dok su ostali kandidati dobili po 8 ili 9 glasova.

Od 128 pripadnika ukrajinske nacionalne manjine, s područja općine Lipovljani, prema popisu glasača, na glasovanje se odazvalo 13 glasača, ili tek 10%. Oni su glasovali za kandidate: Ivana Semenjuka, kao budućeg predstavnika ukrajinske nacionalne manjine u općini Lipovljani, i Mirka Fedaka, kao predstavnika ukrajinske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji. Oba kandidata u Lipovljanima su dobili po 13 glasova.

Pripadnici slovačke nacionalne manjine na području općine Lipovljani, također su glasovali. U popis birača upisan je 81 pripadnik slovačke nacionalne manjine, a na glasovanje je izašlo 9 glasača. Oni su mogli glasovati za kandidata Vladu Turasa, kao predstavnika slovačke nacionalne manjine u općini Lipovljani, i Josipa Krajči, kao kandidata za predstavnika slovačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji. Oba kandidata dobili su po 9 glasova.

Pripadnici albanske nacionalne manjine mogli su glasovati za članove Vijeća albanske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na listi za vijeće bilo je istaknuto 25 kandidat, koliko vijeće i broji, a na glasovanje se je od 10 pripadnika, prema popisu birača, odazvalo 3 glasača. Samo je kandidat Habib Tahiri dobio sva 3 glasa, dok su za ostala 24 kandidata dobila po 2 glasa.

Po popisu birača nacionalnih manjina, na području općine Lipovljani, živi samo jedan pripadnik bošnjačke nacionalne manjine. On je izašao na glasovanje, a od 50 predloženih kandidata za buduće Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji, svoj glasa dao je jedino kandidatu Aliji Avdiću.

Na glasačkom mjestu u Lipovljanima, u nedjelju, 31. svibnja, mogli su glasovati još pripadnici srpske, mađarske i makedonske nacionalne manjine. Prema popisu birača pravo glasa imalo je 40 pripadnika srpske nacionalne manjine, koji su mogli glasovati za predloženih 50 kandidata za Vijeće srpske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji, no na glasovanje se nije odazvao nitko od birača.

Za predstavnika mađarske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji bila su istaknuta 2 kandidata, a prema biračkom popisu pravo na glasovanje imalo je 4 pripadnika mađarske nacionalne manjine. Nitko se nije odazvao na glasovanje.

Na području općine Lipovljani, prema popisu birača, žive i 2 pripadnika makedonske nacionalne manjine. Oni su mogli glasovati za svog predstavnika makedonske nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nisu se odazvali glasovanju, pa je glasačka kutija ostala prazna.

‘Manjinske izbore’ vodilo je Općinsko izborno povjerenstvo, koje je kontroliralo provođenje i prebrojane glasove, a vodila ga je Milka Milojević, predsjednica izbornog povjerenstva. Nakon prebrojanih glasova, a odaziv je bio jako slab, članovi izbornog povjerenstva obradili su i proslijedili rezultate glasovanja za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina u Hrvatskoj.           (Damir SMETKO)