SJEDNICA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ‘ISKRICA’ U LIPOVLJANIMA

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ Lipovljani, održali su u srijedu, 24. rujna, radnu sjednicu na kojoj su odabrali kandidate po raspisanim natječajima. Usvojen je i prijedlog novog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za predškolsku godinu 2014./2015.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Na sjednici Upravnog vijeća lipovljanskog Dječjeg vrtića bili su prisutni svi članovi, a sjednicu je vodila Anka Doležal, predsjednica Upravnog vijeća. Ona je predložila dnevni red i pročitala prisutnim članovima zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća. Članovi su ga, bez primjedbi, jednoglasno prihvatili.

Na raspisani natječaj za posao kuhara Dječjeg vrtića pristigle su zamolbe 4 kandidata. Javili su se Matija Sekulić iz Kutine, Antonija Šarčević iz Piljenica, Ivan Šišulj iz Kraljeve Velike i Dajana Štavalj iz Lipovljana. Jedna kandidatkinja nije zadovoljavala uvjete natječaja. Članovi Upravnog vijeća, nakon pregleda dostavljenih dokumenata, jednoglasno su odlučili da će posao kuhara u Dječjem vrtiću raditi Ivan Šišulj, kuhar iz Kraljeve Velike, koji je i do sada bio na zamjeni, a djeca su zadovoljna hranom koju im sprema.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Potom se raspravljalo o pristiglim zamolbama za prijem u radni odnos na 8 mjeseci odgajatelja u predškolskom programu. Pristigle su 4 zamolbe. Konkurirale su Ivana Šafarik iz Krivaja, Josipa Jancetić iz Krivaja, Marina Kalanja iz Novske i Nevenka Zorić iz Krivaja. Nakon pregledanih dokumenta dvije kandidatkinje nisu podnijele ispravne dokumente, pa je za odgajatelja u ”maloj školi”, sa svih 5 glasova, primljena Josipa Jancetić iz Krivaja, koja je radila i prošli ciklus predškolskog programa u lipovljanskom Dječjem vrtiću.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Nakon donesenih odluka, ravnateljica vrtića Marija Duda, predstavila je pripremljeni prijedlog ‘Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za predškolsku godinu 2014./2015’. U opširnom dokumentu, kojeg mora imati svaka odgojno-obrazovna ustanova, planirani su svi sadržaji koje će se raditi s djecom, polaznicima vrtića i predškolskog programa. Nakon kratke rasprave, predstavljeni program je usvojen, a svojim potpisom odobrila ga je Anka Doležal, predsjednica Upravnog vijeća.

Na kraju sjednice, ravnateljica Marija Duda izvijestila je članove vijeća, da se, za sada, rad s ”malom školom” planira započeti 6. listopada i to četiri puta tjedno, od 16 do 18 sati, u prostoru Dječjeg vrtića Lipovljani.             (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA