Sastanak kriznog stožera u Lipovljanima

Uslijed novonastale i izvanredne situacije porasta vodostaja Save i pritoka, a zbog naglog topljenja snijega i dolaska u naše područje većeg vodenog vala iz Slovenije, proglašeno je izvanredno stanje obrane od poplava za područje općine Lipovljani točnije mjesto Kraljeva Velika. U tom svojstvu je u Vijećnici općine Lipovljani, a na poziv Općinskog načelnika, održan sastanak sa Županijskim stožerom za obranu od poplava.

1-Krizni stozer 001

Na sastanku su iznesene činjenice svih relevantnih državnih, županijskih i općinskih službi zaduženih za praćenje i reakcije u takvim situacijama. Ovaj sastanak je imao za cilj preventivno i pripremljeno djelovati u svrhu rješavanja svih radnji, da bi se spriječile i ublažile posljedice poplave, koja se najavljuje, istakao je između ostaloga Mario Ribar općinski načelnik u Lipovljanima. Članove županijskog stožera upoznao je sa svim predradnjama u slučaju poplave oko eventualne potrebe evakuacije ljudi, životinja, spašavanja imovine, opskrbe  hranom i vodom, trenutnim angažiranim snagama VZO Lipovljani i četiri DVD-a i mještana koje djeluju na preventivi obrane od poplave, ostvarenim kontaktima sa Crvenim križom, policijom, centrom 112, HEP-om, županijom i ostalim službama koje će biti angažirane u slučaju poplave.

Zlatko Pješ, zapovjednik VZO Lipovljani je upoznao prisutne sa aktivnostima koje se trenutno provode i planirane radnje u slučaju potrebe te raspoloživost i opremljenost vatrogasnih snaga.

1-Krizni stozer 016Robert Mikac, zapovjednik civilne zaštite RH i zamjenik načelnika zaštite i spašavanja RH je upoznao je prisutne sa trenutnom situacijom na terenu i eventualnim prognozama za slijedeći tjedan te mogući razvoj događanja i eventualne posljedice koje bi mogle nastati. Pohvalno se izrazio za sve ono što je Općina Lipovljani do sada poduzela u pripremama za takve krizne situacije.

Slavko Tucaković  glavni vatrogasni zapovjednik je istakao neke detalje vezane uz pripremne radnje za mogući razvoj događaja te ponudio punu pomoć i podršku u potrebnim aktivnostima ako do krizne situacije dođe što je isto tako istakao i Mijo Brlečić , zapovjednik vatrogasne zajednice SMŽ.

1-Krizni stozer 009Epidemiolog zavoda za javno zdravstvo SMŽ, Marija Starčević i Vlado Antolić viši sanitarni inspektor istakli su upozorenja i mogućnosti ako do poplave dođe i mjere koje je potrebno izvršiti u toj situaciji.

Dožupan smž Ivan Nekvapil je upozorio na dodatne akcije i radnje koje treba izvršiti ako do evakuacije dođe i sva moguća pomoć oko tih radnji te iz kojih izvora se može očekivati pomoć.

Tomislav Naglić predstavnik Hrvatskih voda,  vodnog gospodarske ispostave Novska je iznio stanje nasipa i tijek rasterećenja vodenih tokova na našem području te istakao zajednički rad na sprječavanju od poplava zajedno sa vatrogascima u ovoj situaciji.

Na Prijedlog načelnika policijske postaje Novska Jure Klišanina, a kao zajednički zaključak utvrđeno je konstantno praćenje i uz snimanje iz zraka utvrđivanje činjeničnog stanja cijelog područja, tako da bi se moglo pravovremeno intervenirati.

Nakon sastanka, stožer je obišao potencijalno ugroženi teren i akcije koje provodi vatrogasna zajednica općine Lipovljani sa svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima zajedno sa mještanima na pripremi i punjenju vreća sa pijeskom.

Priopćenje Načelnika i županice smž

1-Krizni stozer 027 1-Krizni stozer 026