Saniranje pješačkih staza u Krivaju

Djelatnici “Lipkom servisa” d.o.o. ovaj su tjedan sanirali  pješačke staze u Krivaju.

5-WP_002578Naime, dio pješačkih staza koje su se radile pred kraj prošle godine je popucao. Na nekim mjestima beton je bio ispran od kiše, odlomljen, ulegnut, a sve to kao posljedica nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Djelatnici Lipkom servisa podigli su dio betonskih staza na kojima sa većim oštećenjima, podlogu (tampon) su poravnali i strojno nabili, te nanovo izbetonirali. Manja oštećenja su se sanirala na način da se na površinski sloj navlačio sloj ljepila te tako izravnala površina betona. Uz rubove staza se nasipala zemlja kako ne bi došlo do oštećenja istih.

2-WP_002570 4-WP_002573 1-WP_002567 6-WP_002580