Rješenja, izbori za predstavnike nacionalnih manjina

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.) i članka 33. a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”,  broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE LIPOVLJANI, sastavilo je i objavljuje IZBORNU LISTU ZA IZBOR PREDSTAVNICE/PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE U OPĆINI LIPOVLJANI

Rješenje-zbirno slovaci

Rješenje-zbirno ukrajinci

1-lista semenjuk 1-lista turas 1-rjesenje turas 1-rjesenjesemenjuk