Rezultat pismenog testiranja za prijam u službu Upravni referent- komunalni redar

OBJAVA REZULTATA PISMENOG TESTIRANJA ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA  NEODREĐENO VRIJEME UPRAVNOG REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA  U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LIPOVLJANI

Povjerenstvo za provedbu NATJEČAJA  za prijam u službu na  neodređeno vrijeme UPRAVNOG REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA  u Jedinstveni upravni odjel općine Lipovljani, dana 04. srpnja 2017. godine, objavljuje

 

REZULTAT PISANOG TESTIRANJA

Na pismenom testiranju održanom 04. srpnja 2017. godine, kandidati su postigli slijedeće rezultate:

 

Ime i prezime       pristupio testiranju      broj točnih odgovora  broj bodova  pravo na intervju

  1. Željko Koral                Da                                 13                           13                           da                                                      
  2. Robert Cejpek            Da                                 12                           12                           da                                                                                                     
  3. Igor hadžinski              Da                                15                           15                           da

Pravo na intervju imaju sva tri kandidata , a intervju će se održati  10, srpnja 2017. godine  s početkom u 9 sati u Vijećnici u zgradi Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3.

 

                                                                                                              Predsjednica Povjerenstva

                                                                                                                              Natalija Rohan v.r.

Rezultat pismenog testiranja za prijam u službu Upravni referent- komunalni redar