REGISTRIRANO NOVO KOMUNALNO PODUZEĆE – ‘LIPKOM SERVISI’

Trgovački sud u Zagrebu registrirao je 16. siječnja ove godine poduzeće ‘LIPKOM SERVISI’, trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, koje će se ubuduće baviti pružanjem komunalnih usluga stanovnicima općine Lipovljani. U tijeku je prenošenje djelatnosti i poslovanja na novoosnovano poduzeće, s dosadašnjeg poduzeća ‘LIP-KOM’-a koje je 100% osnivač novog poduzeća i koje se neće gasiti, već će se ubuduće baviti samo vodoopskrbom i odvodnjom vode na području općine Lipovljani, a sukladno Zakonu o vodama. Sve ostale komunalne djelatnosti obavljat će novo poduzeće, ‘LIPKOM SERVISI’.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                To je rezultat novih zakonskih rješenja na državnoj razini po kojima vodoopskrba i odvodnja moraju biti registrirano i organizirano zasebno od drugih komunalnih djelatnosti. Kako bi ispoštivali doneseni zakon, ali mogli i dalje raditi na izgradnji sustava odvodnje na području općine Lipovljani, Nadzorni odbor i skupština ‘LIP-KOM’-a još su u rujnu prošle primili na znanje i donijeli odgovarajuće akte i suglasnosti o osnivanju novog poduzeća. Čim je registrirano novo poduzeće, sredinom siječnja, započelo je i njegovo uvođenje u poslovanje.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                O tome što donosi razdvajanje komunalnih djelatnosti, a posebno samostalno gospodarenje opskrbom vode i kanalizacije, raspravljali su članovi Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a na sjednici, u utorak, 4. veljače. Jako dugačka mreža od 40 kilometara vodovoda i mali broj priključenih domaćinstava na vodovod, bez velikih industrijskih potrošača, te tek započeto uređivanje kanalizacijskog sustava i mali broj priključaka, moglo bi donijeti probleme u poslovanju dosadašnjeg poduzeća ‘LIP-KOM’-a. Stoga je napravljena nova kalkulacija cijene vode, odvodnje, te cijene priključaka na vodovod i kanalizaciju koja će biti prezentirana i općinskom vijeću, prije nego se počne primjenjivati.

Za potrebe komunalnih djelatnosti, prije 10-tak godina općina Lipovljani osnovala je komunalno poduzeće ‘LIP-KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKOM’, a sada je ‘LIP-KOM’ osnovao trgovačko društvo ‘LIPKOM SERVISI’, koji će raditi komunalne djelatnosti što je prva faza razdvajanja sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, dok će se druga faza izvršiti u toku 2014.godine, kada će općina i formalno postati vlasnik novoosnovanog poduzeća, upisom u temeljni kapital novoga poduzeća. Novog zapošljavanje za sada neće biti, a oba poduzeća vodit će direktor Miroslav Pavičić, profesionalno kao direktor LIPKOM SERVISA, a volonterski kao direktor LIP-KOM – a d.o.o. uz novo imenovanje članova Nadzornog odbora. Većina djelatnika preći će u ‘LIPKOM SERVISE’, jer će u ‘LIP-KOM’-u ostati KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAsamo djelatnost vodoopskrbe i odvodnje. Temeljni kapital za osnivanje ‘LIPKOM SERVISA’ bilo je ulaganje stvari iz ‘LIP-KOM’-a koje će se dalje koristiti u ‘SERVISIMA’ u iznosu od 136.000 kuna. Reviziju vrijednosti temeljnog kapitala izvršila je tvrtka ‘Retra’ iz Zagreba, a takav temeljni kapital prihvatio je Trgovački sud u Zagrebu.

Na sjednici Nadzornog odbora direktor Miroslav Pavičić predložio je Plan rada i financijskog poslovanja za poduzeća u 2014. godini, a članovi Nadzornog odbora, pod predsjedanjem Josipa Krajčija, predsjednika, i uz nazočnost Maria Ribara, Skupštine društva ‘LIP-KOM’, prihvatili su planove, uz zahtjev za stalnom, mjesečnom analizom poslovanja oba poduzeća.          (D. SMETKO)