Prvi rebalans proračuna donio je povećanje prihoda, na ukupnih 16.191.000 kuna ukupnog prihoda za 2019. godinu

Općinsko vijeća općine Lipovljani održalo je u četvrtak, 12. rujna uvečer, 17. sjednicu vijeća u ovom sazivu. Sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća Lipovljani, a na sjednici je bilo nazočno 9 od 13 vijećnika.

Sa ove sjednice vijeća izostali su vijećnici: Dubravka Hubak, iz vladajuće koalicije, te Mara Ljubičić, Franjo Vlahović i Nevenka Zorić iz oporbenih stranaka. Uz vijećnike, na sjednici su bili prisutni Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i njegova zamjenica Ljiljana Tomić.

Za sjednicu je bilo pripremljeno 18 točaka dnevnog reda, no s dnevnog reda je skinuta točka Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Lipovljani, zbog, za sada ne pristiglih svih suglasnosti institucija.

Nakon usvajanja dnevnog reda, i usvajanja zapisnika s prošle sjednice, predstavnici tvrtke Arheo d.o.o. iz Zagreba, predstavili su prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lipovljani, a vijećnici su ga primili na znanje i usvojili.

Nakon toga je održan aktualni sat. Nikoli Horvat, načelnik općine Lipovljani, odgovorio je na 5 vijećničkih pitanja, koja su postavila 3 vijećnika, a radi se, uglavnom, o trenutnom stanju i izgradnji prometne infrastrukture na području Općine Lipovljani.

U kratkim crtama, načelnik Nikola Horvat, predložio je prijedlog izmjena i dopuna općinskog proračuna općine Lipovljani, koje su detaljno obrazložene u pismenom obliku. To je prvi ovogodišnji rebalans proračuna općine Lipovljani, temelji se na ostvarenju prihoda i projekata u prvoj polovini ove godine, a planirani ukupni prihodi se povećavaju za nešto više od 55.000 kuna. Uz izražavanje svog nezadovoljstva predloženim izmjenama, vijećnica Nada Toš jedina nije podržala prijedlog prvog rebalansa proračuna općine Lipovljani, ali je on izglasan s 8 glasova za taj prijedlog. Tako se od prvotnog iznosa od 16.152.421 kune, planira ukupni prihodi u iznosu od 16.191.732 kune.

Bez rasprave, usvojeni su i prijedlozi izmjena i dopuna koji su vezani uz prvi rebalans općinskog proračuna. Prihvaćene su izmjene gradnje komunalnih objekata i infrastrukture, izmjene u programu javnih potreba u kulturi, javnih potreba u športu i javnih potreba u odgoju i obrazovanju.

Vijećnici su prihvatili i financijsko izvješće o izvršenju općinskog proračuna u prvih 6 mjeseci ove godine, koji se kreće oko 40% planiranih prihoda i rashoda, te također polugodišnja financijska izvješća o poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice i Dječjeg vrtića u Lipovljanima.

Realizacija od 40% na polugodištu je iz razloga što će se većina planiranih projekata realizirati u ovoj – drugoj polovici godine. Jedan od razloga je i raspisivanje natječaja i potpora čiji rezultati će biti poznati u ovoj polovici godine. Prema tome, većina kapitalnih ulaganja u infrastrukturu biti će započeta u ovoj polovici godine (primjer: rekonstrukcija centra u Lipovljanima, cesta Kroz Kraljevu Veliku, lokalna cesta u Piljenicama do ‘gumene brane’, prometna signalizacija i uspornjaci, dovršetak okoliša mrtvačnice u Piljenicama, nogostup u ulici Sv.Barbare itd.)

Nakon financijskih izvješća, vijećnici Općinskog vijeća Lipovljani, donijeli su odluku da se raspisuju izbori za Vijeća mjesnih odbora na području općine Lipovljani. Glasovanje za nova vijeća mjesnih odbora, održat će se u nedjelju, 20. listopada.

Vijećnici su prihvatili i novi Pravilnik o stipendiranju studenata s područja općine Lipovljani. Tom prilikom vijećnica Nada Toš je predložila da svi studenti s područja općine Lipovljani dobiju stipendiju. Točan broj studenata nije poznat, neki dobivaju i stipendije iz drugih izvora, pa je sukladno novom pravilniku prihvaćena mogućnost dodjeljivanja stipendije svim studentima.

Prihvaćene su i izmjene i dopune odluke o komunalnom redu, kao i davanje suglasnosti na prijenos dijela imovine sa ‘LIP-KOM-a’, u vlasništvo ‘Lipkom servisa’, poduzeća u vlasništvu Općine Lipovljani. Na kraju sjednice donijeta je i odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Do trajnijeg rješenja za ravnateljicu je imenovana Danijela Matejaš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani jer knjižničarka i dosadašnja ravnateljica Narodne knjižnice u Lipovljanima, Marica Tisaj, odlazi u mirovinu.

Damir SMETKO