PRIVREMENA ZABRANA PROMETA ZA TERETNE AUTOMOBILE S PRIKLJUČNIM VOZILOM (PRIKOLICOM ILI POLUPRIKOLICOM) NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije uspostavlja privremenu zabranu za promet teretnim vozilima na motorni pogon, koja vuku priključno vozilo (prikolicu ili poluprikolicu), županijskom cestom

  • Ž3124 od granice županije – Vidrenjak – Velika Ludina – Popovača – Kutina – Novska (DC47),
  • Ž3252  Novska (DC312) – Borovac – do granica županije,

vezano uz zabranu prometovanja  provedenu sukladno dogovorima sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, Županijskom upravom za ceste Brodsko-posavske županije, Hrvatskim cestama d.o.o. i Hrvatskim autocestama, a na inicijativu nadležnog Ministarstva.

Zabranjuje se promet teretnim vozilima na motorni pogon, koja vuku priključno vozilo (prikolicu ili poluprikolicu), u vremenskom razdoblju od 01. ožujka 2019. godine do 01. ožujka 2020. godine, u vremenu od 0-24 sata.

Zabrana prometa ne odnosi se na vozila trgovačkih društava ili obrta koji imaju sjedište uz županijske ceste na kojima je zabranjen promet, te vozila koja uz te ceste obavljaju utovar, istovar ili servis vozila.

Sva vozila koja koriste županijske ceste na kojima je promet zabranjen, obvezna su za prometovanje do sjedišta ili mjesta utovara /istovara koristiti najkraću dionicu od autoceste A3.

Obilazna cesta za promet u svezi zabrane je auto-cesta A3.

Glavni cilj ove Odluke je zaštita paralelnih županijskih cesta  koje se nalaze u koridorima hrvatskih autocesta, od njihovog prekomjernog uništavanja, te podizanje razine sigurnosti prometa na njima, a prema projektu tvrtke „Prometis“ iz Zagreba, koja je izradila projekt „Regulacija tokova teških teretnih vozila u koridorima hrvatskih autocesta“ iz 2001. godine.

Prilog: Odluka