PRIPREMLJENI PROJEKT IZGRADNJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE TREBAO BI DONIJETI I DALJNJI RAZVOJ TURIZMA

Općina Lipovljani raspolaže s kvalitetnim turističkim potencijalima, ali usprkos tome turizam na ovom području nije zaživio u dovoljnoj mjeri. Jedan od osnovnih uzroka navedenom stanju je nedovoljna izgrađenost javne turističke infrastrukture na području općine. Prošle godine definiran je projekt razvoja turističke infrastrukture, neophodne za daljnji razvitak turističkih aktivnosti i djelatnosti.

6-IMAG0170 Turistička zajednica općine Lipovljani uključila se kao partner u projekt ‘Razvoj turističke infrastrukture na području općine Lipovljani’, čiji je nositelj općine Lipovljani, a partneri su još Općina Jasenovac, TZ općine Jasenovac i Park prirode Lonjsko polje. Ukupna vrijednost projekta je oko 33 milijuna kuna, a kad se izgradi, bit će to najkraći i najbrži ulazak ”u srce” Parka prirode Lonjsko polje. Osim tog strateškog projekta, Turistička zajednica općine Lipovljani podupirala je financijski i organizacijski manifestacije na području općine Lipovljani, kao i prijašnjih godina – naglasio je u svom izvješću o radu, Mario Ribar, predsjednik Turističke zajednice općine Lipovljani.

Skupština Turističke zajednice općine Lipovljani, održana je u četvrtak, 29. siječnja u općinskoj vijećnici Lipovljani. Na Skupštini su bili nazočni članovi Turističke zajednice i Turističkog vijeća općine Lipovljani. Prihvatili su detaljno izvješće Maria Ribara, predsjednika Turističke zajednice općine Lipovljani o radu u prošloj godini, prihvatili su financijska izvješća za 2013. i 2014. godinu, te Plan rada i financijski plan za 2015. godinu.

5-IMAG0167Turistička zajednica općine Lipovljani, koja nema zaposlenog djelatnika, prihode ostvaruje od članova, obveznika turističke naknade, koji rade u djelatnostima pružanja usluge smještaja i pripreme hrane, usluga prijevoza i skladištenja, poduzeća iz prerađivačke industrije, trgovine na veliko i malo, usluga popravka motornih vozila i ostalih uslužnih djelatnosti, te donacijama iz Hrvatske turističke zajednice i TZ Sisačko-moslavačke, koja su namijenjena za plaćanje dijela troškova manifestacija na području općine Lipovljani. Članovi Skupštine prihvatili su financijsko izvješće za 2013. godinu u kojoj je ukupni prihod bio 118.943 kune, a rashod u visini 62.422 kune.

S viškom prihoda od 56.520 kuna, u 2013. godini, Turistička zajednica općine Lipovljani u 2014. godini ostvarila je ukupni prihod od 167.150 kuna. U to, uz spomenuti znatan višak prihoda iz prijašnje godine, uračunat je prihod od 35 članica, u visini od 58.361 kune, od boravišnih pristojbi 5.135 kuna, a od donacija za manifestacije ukupno 47.000 kuna.  U prošloj godini Turistička zajednica općine Lipovljani utrošila je 72.412 kuna, pa je ostvaren višak prihoda od 94.739 kuna, koje će se utrošiti za djelatnosti u ovoj godine.

1-IMAG0139Članovi Skupštine Turističke zajednice donijeli su i odluku da će Turističku zajednicu općine Lipovljani u Skupštini Turističke zajednice Sisačko-moslavačke ubuduće predstavljati ugostitelj Mihael Marmelić i trgovac Kristijan Šegotić iz Lipovljana. Donijeta je i odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani, jer je četverogodišnji mandat dosadašnjim članovima na isteku. Skupština će i dalje brojiti 13 članova.

Prije ovogodišnje Skupštine Turističke zajednice, održana je i sjednica Turističkog vijeća ove Turističke zajednice koje broji 9 članova. Oni su također razmotrili sva izvješća, prihvatili ih i uputili Skupštini Turističke zajednice općine Lipovljne na usvajanje. Bez većih rasprava, izvješća su usvojena, uz zadovoljstvo što su manifestacije na području općine Lipovljani prepoznatljive i privlačne mnogobrojnim posjetiteljima i turistima. Na istom tragu nastavit će se raditi i ove godine.

(Damir SMETKO)

3-IMAG0153 2-IMAG0144_BURST001