PRIJEDLOG OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2020. i 2021. GODINU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Prijedlog Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2019. godinu i projekcije Općinskog proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Pravna osnova za donošenje Općinskog proračuna su: Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 127/17) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 04/18 i 09/18-ispr.)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog općinskog proračuna na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr  

PRORAČUN ZA 2019.G. I PROJEKCIJE ZA 2020-2021.G. – Opći dio (2)

PRORAČUN ZA 2019.G. I PROJEKCIJE ZA 2020-2012.G POSEBNI DIO

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2019. I NACRT ZA 2020. I 2021.GODINU