PRIHVAĆENI SVI ZAHTJEVI ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ

Dječji vrtić ‘Iskrica’ iz Lipovljana, od početka rujna pokreće  program poludnevnog boravka djece u vrtiću, u trajanju od 4 sata, u kom će moći boraviti 30-tak djece. Za sada je upisano 10-ro djece, no upisi će se moći vršiti i tijekom godine, pa se očekuje dobra popunjenost poludnevnog programa.

                Takav projekt, koji će od rujna ove godine u lipovljanskom Dječjem vrtiću biti prvi puta organiziran, a odvijat će se na katu Narodne knjižnice i čitaonice, jer do sada u vrtiću za njega nije bilo prostora, podržali su članovi Upravnog odbora Dječjeg vrtića, na 14. sjednici održanoj u utorak, 9. lipnja. Osim plana upisa djece i utvrđivanja prijedloga za upis, članovi Upravnog odbora usvojili su i prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić ‘Iskrica’.

U odobrenom Pravilniku o upisu djece u lipovljanski Dječji vrtić naglašava se upis djece tek s navršene 3 godine, te da je dijete odviknuto od nošenja pelena jer vrtić nema mogućnosti organizirati jasličku grupu. Također se reguliraju prava i

obveze korisnika, i gubitak mjesta u vrtiću ako roditelji redovito ne plaćaju njihov smještaj.

Marija Duda, ravnateljica Dječjeg vrtića, izvijestila je članove Upravnog odbora da je pristiglo 28 zahtjeva za upis u vrtić u idućoj školskoj godinu, od početka rujna. Kako je 12 dosadašnjih polaznika ispisno iz vrtića, zbog polaska u školu, a dvoje je tražilo premještaj u poludnevni program, u redovni, cjelodnevni program vrtića od 6 do 16 sati, upisat će se 14 novih polaznika. Još 11 polaznika će se upisati u poludnevni program, koji će trajati od 8 do 12 sati, pa samo 3 zamolbe za prijem u Dječji vrtić nisu prihvaćene jer djeca još nemaju 3 godine.

Puno više bi bilo odbijenih zahtjeva da od jeseni ne kreće poludnevni program koji će omogućiti da gotovo sva djeca mogu boraviti u nekom od vrtićkih programa. Sufinanciranje roditelja za ovaj program, koji je probni jer se po prvi puta organizira, iznosit će 300 kuna, a djeca će tijekom poludnevnog boravka imati jedan obrok. U rujnu će se nastaviti i program predškolskog odgoja – ‘mala škola’, pa najmlađi stanovnici općine imaju dobre uvjete za razvitak i obrazovanje. Članovi Upravnog vijeća podržali su jednoglasno predložena rješenja.                 (Damir SMETKO)