PRIHVAĆENE SU IZMJENE OPĆINSKOG PRORAČUNA, A DONIJETO JE I NIZ ODLUKA NA SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA

Druge po redu u ovoj godini, izmjene i dopune općinskog Proračuna, bile su najvažnija tema 9. sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani, održane u petak, 3. listopada. Sjednicu je vodila Anka Doležal, predsjednica vijeća, a za dnevni red bile su pripremljene 23 točke. Na sjednici je bilo 12 od ukupno 13 vijećnika, jer je vijećnik Mario Romanjek opravdao svoj izostanak.

Nakon usvojenog zapisnika s 8. sjednice vijeća, održan je aktualni sat. Ukupno 4 vijećnika postavilo je 6 vijećničkih pitanja, a još su 2 pitanja postavljena pismenim putem. Na gotovo sva pitanja odgovarao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Poslije vijećničkih pitanja prisegu je dao vijećnik Željko Zorić iz Krivaja, koji je u vijeću zamijenio Teu Baranek Mijač, na njen zahtjev. Oboje su u Općinsko vijeće ušli s liste članova HDZ-a.

Drugi, ovogodišnji rebalans općinskog Proračuna, detaljno je i s argumentima obrazložio načelnik općine Mario Ribar. Veći broj je predloženih izmjena i dopuna u Proračunu, a u konačnici općinski proračun je i povećan za 1,5%, sa 10.694.187 kuna na 10.861.108 kuna. Vijećnici su sa 10 glasova za (vladajuće koalicije) i 2 suzdržana glasa (oporbe)  prihvatili prijedlog drugih izmjena i dopuna općinskog Proračuna, a jednako su tako prihvatili i ostale točke dnevnog reda vezane uz izmjene Proračuna. To su izmjene u programima javnih potreba u kulturi općine Lipovljani, javnih potreba u športu, programu održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u odgoju i obrazovanju i programu gradnje komunalne infrastrukture. Isto tako je prihvaćen i polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju općinskog Proračuna, do 30. lipnja ove godine.

Bez veće rasprave prihvaćeno je i izvješće o poslovanju ‘LIP-KOM’-a, te polugodišnji financijski izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića ‘Iskrica’, Lipovljani. Općinski vijećnici upoznati su i s upućivanjem javnog poziva radi isticanje kandidature za izbor članova budućeg općinskog Savjeta mladih.

Općinskog vijeće izglasalo je i predloženu Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, divljih životinja i zvijeri, te drugih životinja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, na području općine Lipovljani. Problem pasa skitnica sve češći je problem na području općine Lipovljani pa je vijećnička rasprava išla u pravcu zahtjeva za što većim kaznama onih koji ne vode brigu o životinjama i svojim kućnim ljubimcima, što je već i predviđeno ovom odlukom.

Na 9. sjednici vijećnici su donijeli odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu općine Lipovljani, odluku o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine i odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Lipovljani.

Prihvaćen je i prijedlog o investiciji gradnje sekundarnih kanala glavnog kolektora KO-2, koja bi bila financirana iz EU fondova, pa je na prijedlog načelnika, jednoglasnom Odlukom vijeća prihvaćeno i kreditno zaduženje za tu investiciju u svrhu pretfinanciranja projekta, dok se ne obavi u cijelosti procedura plaćanja prema investicijskom planu i dovršetak projekta, nakon kojeg je predviđeno u 2015.godini povrat uloženih sredstava iz IPARD-a, te zatvaranje kreditne obveze.

Pri kraju sjednice prihvaćena je odluka o partnerskom stipendiranju učenika, kao i prošle godine. Donesena je odluka i o raspisivanju javnog natječaja za stipendiranje studenata. Prijedlog je bio da se raspiše poziv za stipendiranje dva studenta, a na inicijativu vijećnika vladajuće koalicije donijeta je odluka da se raspiše natječaj za stipendiranje 4 studenta.

Na kraju 9. sjednice, u petak, 2. listopada prihvaćen je prijedlog Udruge dragovoljaca i ratnih veterana domovinskog rata, ogranka u Lipovljanima, da se 13. listopada proglasi Danom hrvatskih branitelja općine Lipovljani, kao spomen na organizirani i masovni odlazak stanovnika samih Lipovljana, ali i ostalih mjesta općine, u obranu Republike Hrvatske i svojih domova, u jesen 1991. godine, kad su cijeli Lipovljani postali stožerom obrane novljanske bojišnice, a mještani općine Lipovljani, čvrst grudobran obrane na prvoj crti, od Save do lipičkih brda. S tim u vezi, priprema se i obilježavanje Dana hrvatskih branitelja općine Lipovljani.               (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA