PRIHVAĆENE PRVE IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

Općinski vijećnici općine Lipovljani prihvatili su prve izmjene i dopune općinskog Proračuna za 2015. godinu, koji je smanjen za 5,5%, a donijete su i druge odluke planirane dnevnim redom, na 15. sjednici vijeća, koja je održana u četvrtak, 8. srpnja uvečer. Za općinske vijećnike nastupa ljetna stanka, a slijedeća sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani očekuje se na jesen.

Na 15. sjednicu, u 2-godišnjem mandatu ovog saziva Općinskog vijeća, koju je sazvala i vodila Anka Doležal, predsjednica vijeća općine Lipovljani, odazvalo se 10 vijećnika. Tri vijećnika vladajuće koalicije HSS-SDP-HSU-HNS-HSLS, Mario Romanjek, Josip Štavalj i Veljko Dalenjak ispričalo je svoj izostanak. No, to nije utjecalo na donošenje potrebnih i planiranih odluka.

Sjednica Općinskog vijeća započela je usvajanjem zapisnika i aktualnim satom, odnosno postavljanjem vijećničkih pitanja. Postavljeno je 6 pitanja, a postavili su ih vijećnici Nada Toš iz Lipovljana, Damir Kvaternik iz Piljenica, Marinko Sabadoš iz Kraljeve Velike i Željko Zorić iz Krivaja. Na pitanja su odgovorili Mario Ribar, općinski načelnik, te Nikola Horvat, komunalni redar općine Lipovljani i djelom, Miroslav Pavičić, direktor ‘Lipkom servisa’.

Prve izmjene i dopune općinskog Proračuna obrazložio je općinski načelnik Mario Ribar. On je naglasio da je već uobičajeno da sredinom godine u Proračunu općine Lipovljani dolazi do prvih izmjena i dopuna jer se tijekom prve polovice godine događaju odluke ili zbivanja koja se ne mogu predvidjeti kada se, dva-tri mjeseca prije kraja jedne kalendarske godine, priprema Proračun općine za iduću godinu. Tako je i sada, zbog nepredviđenog manjka prihoda na kraju prošle godine prouzrokovanim investicijskim ciklusom koji trajao i u prosincu prošle godine, pada nekih prihoda temeljem polugodišnjeg obračuna proračuna, nekih nepredviđenih prihoda, odgode nekih projekata za iduću godinu, te uvrštenja novih programa u plan proračuna za ovu godinu, došlo je do izmjena općinskog Proračuna, za 688.000 kuna, što je 5,5% manje od prvotno planiranog Proračuna općine Lipovljani za ovu godinu. Bez rasprave, s jednim suzdržanim glasom, vijećnici su usvojili predloženi rebalans Proračuna. Glavne promjene se odnose na izmjene razvojnog programa odnosno investicija, koji su uzrokovani prebacivanjem projekta uređenja ulice J.Kozarca u 2016. godinu (dionice od bunara do Zagrebačke), te uvrštenja u plan za ovu godinu, projekta izgradnje reciklažnog dvorišta vrijednog 2.000.000 kuna. Mijenjao se i program komunalnih djelatnosti, a najveće povećanje je vidljivo na poziciji održavanja nerazvrstanih cesta na području O.Lipovljani u iznosu od 370.000 kuna temeljem planirane isplate od šteta koje isplaćuje INA d.d. uslijed 3D seizmike, od čega 170.000 kn otpada na sanaciju poljskih putova na području k.o. Lipovljani i Krivaj.

Bez rasprave su donijete odluke, vezane uz izmjene Proračuna, o izmjenama razvojnog programa i o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Nakon toga donijete su i odluke o naknadama članova Općinskog vijeća i o plaći općinskog načelnika, te naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika. Izmjena, ili povećanja, u tom djelu općinskog djelovanja uglavnom nema jer su to više odluke koje tumače trenutne propise i primjenu zakonskih rješenja.

Nakon što je završila školska godina, vijećnici Općinskog vijeća Lipovljani, donijeli su novu odluku, koja će se primjenjivati od početka nove školske godine, o subvencioniranju prijevoza učenika. Sve u cilju znanja roditelja da kroz školovanje svoje djece mogu računati i na ovaj vid pomoći svim srednjoškolcima koji svakodnevno putuju od kuće do škole i nazad.

Na kraju sjednice Općinskog vijeća donijeta je odluka o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina Općine na ‘Lip-kom’, kao i odluka o usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija općine Lipovljani u 2015. godini.                    (Damir SMETKO)

9.07.2015.vijeć_15

I.IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015.G.

BILJEŠKE 1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2015

1 izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015.godinu.

Izvješće Općinskog načelnika 6.-12.2014.

ZAPISNIK 15. sjednica 2015