Pregled značajnijih događaja na području Općine Lipovljani u mjesecu travnju 2017. godine

KRIMINALITET

          Policijska postaja Novska, tijekom mjeseca travnja 2017. godine, na području općine Lipovljani evidentirala je 4  kaznena djela i to:

  • 4 kaznena djela „Krađa“ — čl. 228. KZ-a

                         JAVNI RED I MIR

 Tijekom mjeseca travnja 2017. godine na području općine Lipovljani  nije bilo evidentiranih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.      

 PROMET

 Tijekom mjeseca travnja 2017. godine na području općine Lipovljani evidentirane su 3 prometne nesreće  koje su za posljedicu imale  materijalnu štetu.

                                                                                                                NAČELNIK 

                                                                                                   J u r e     K l i š a n i n  v.r.

Izvješće policija- travanj