PREDSTAVLJENA STUDIJA O UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U LIPOVLJANIMA

Oko 75% stanovnika u Lipovljanima, nakon završetka do sada započetih radova na kanalizacijskoj mreži, koju čine tri osnovna kolektora i sekundarna mreža, moći će se priključiti na kanalizaciju. To je vrijedan uspjeh i veliki postotak jer samo prije dvije godine mogućnost priključenja na kanalizaciju imalo je svega 15% stanovnika, ali to je ujedno i vrijeme da se započne s pripremama za izgradnju pročistača otpadnih voda, kao krune cijelog sustava odvodnje otpadnih voda iz domaćinstava i gospodarskih objekata u Lipovljanima.

4-PICT0866

Stoga su Mariu Ribaru, načelniku općine Lipovljani, Miroslavu Pavičiću, direktoru komunalnog poduzeća ‘LIP-KOM’, te predstavniku Hrvatskih voda, u srijedu, 11. prosinca u Lipovljanima, predstavnici poduzeća ‘IGR’ iz Zagreba, prezentirali ‘Studiju uređaja za pročišćenje otpadnih voda u općini Lipovljani’. Predstavljanje poduzeća i programa financiranja komunalne infrastrukture od strane njemačke razvojne banke „KfW“  ovog EU projekta u uvodnom dijelu održala je Suzana Josipović,3-PICT0863 direktorica poduzeća ‘IGR’, a prezentaciju rezultata studije u koju je bilo uključeno ukupno 9 načina pročišćenja otpadnih voda obrazložio je inženjer Hrvoje Grubeša. Na dodatna pitanja i mogućnosti dalje suradnje odgovarao je Michael Marques Alves.

Prema prezentiranoj studiji najpovoljnije rješenje za pročišćenje otpadnih voda u Lipovljanima bila bi kombinacija laguna i prokapnika, i to je najisplativije rješenje temeljem dinamičkog proračuna troškova za 60 godina  rada uređaja za pročišćavanje. Mario Ribar, načelnik općine potvrdio je predstavnicima ‘IGR’-a da postoji velika zainteresiranost za ovim projektom, no, do početka izgradnje takvog kapitalnog objekta treba napraviti niz poslova.

Prije svega utvrditi stanje i sanirati najstariji kolektor Ko-2 i riješiti pitanje financiranja projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, procijenjene vrijednosti oko 1,2 milijuna eura.

Vjeruje se da je to moguće pripremiti u iduće dvije godine, pa bi početak rada na pročistaču otpadnih voda mogla biti 2016. godina.

Suzana Josipović, direktorica ‘IGR’ iz Zagreba, ujedno i članica ‘IGR AG’ iz njemačkog grada 2-PICT0859Rockenhausena, preko kojeg su korištena bespovratna sredstva njemačke banke KFW u svrhu izrade ove studije, istakla je zainteresiranost za suradnju s općinom Lipovljani i nastavak projekta na rješavanju potrebe pročišćenja otpadnih voda općine Lipovljani. Iz sredstava njemačke KFW banke do sada je u odvodnju na području općine Lipovljani već uloženo preko 500 tisuća kuna, odnosno oko 70 tisuća eura u dva projekta: izgradnje projektne dokumentacije za dio kanalizacije u Lipovljanima (sekundarni kanali u Željanskoj, Željezničkoj, Ratarskoj, Kozarčevoj, Samoborskoj i odvojcima u Lipovljanima) i izradu, u srijedu prezentirane, ‘Studije uređaja za pročišćenje otpadnih voda u općini Lipovljani’.

Prezentacija studije završena je razgovorom o nizu tehničkih detalja, iskustvima s radom pročistača u Njemačkoj, te slijedećim koracima u ostvarivanju cjelovitog rješenja zbrinjavanja otpadnih voda u Lipovljanima i na području općine Lipovljani.        (D. SMETKO)

5-PICT0882