PREDSTAVLJEN ZAJEDNIČKI EKOLOŠKI PROJEKT ZBRINJAVANJA OTPADA

Kako učenici Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima vode brigu o čistom i zdravom okolišu i prirodi, te kako potaknuti i objasniti i starijima da odgovorno i pravilno razvrstavanju kućni i ostali otpad, da bi se on mogao reciklirati i ponovo postao sirovina, pokazali su svojim likovnim radovima. Učiteljice su pripremile široki odabir radova, a o užem odabiru radova razgovaralo se u ponedjeljak, 15. lipnja, predzadnjeg dana školske godine u Osnovnoj školi.

U predvorju lipovljanske Osnovne škole tom prilikom svim učenicima predstavljen je i zajednički projekt o prikupljanju i razvrstavanju komunalnog otpada, kojeg je potaknula općina Lipovljani u suradnji s ‘Lipkom servisima’, domaćim komunalnim poduzećem, a u taj projekt zaštite okoliša i brige o otpadu uključeni su i učenici Osnovne škole. Za njihov dosadašnji doprinos projektu zaštite okoliša zahvalili su im se Miroslav Pavičić, direktor ‘Lipkom servisa’, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne škole.

Kako učenici ove ‘Eko-škole’ doživljavaju zagađivanje okoliša ispričali su svojim vršnjacima, u scenskoj igri ‘Eko patrola’, učenici Područne škole iz Stare Subocke. Razgledani su i svi likovni radovi, a izbor je sužen na 10-tak radova, iz kojih će se odabrati oni koji će zadovoljiti mogućnosti tiskanja u obliku edukativnih letaka. Za sve dosadašnje radove poduzeće ‘Lipkom servisa’ nagradio je sve učenike nižih razreda Osnovne škole Josipa Kozarca košarom bombona i čokolade, a škola će im dodijeliti pismena priznanja.

Zajednički ekološki projekt ‘Zeleni Lipovljani’, ova tri partnera, nastavit će se na jesen, s početkom nove školske godine, kada se mogu očekivati radionice i tribine o pravilnom zbrinjavanju otpada, a sve bi trebalo završiti izgradnjom reciklažnog dvorišta u krugu ‘Lipkom servisa’ u Lipovljanima, u kojem će se dodatno zbrinjavati i sortirati sve vrste otpada i pretvarati ga u korisnu sirovinu. Tako će najbolje zaštiti i očuvati okoliš i prirodu.            (Damir SMETKO)