PREDLOŽEN PLAN RADA VIJEĆA ZA KOMUNALNU PREVENCIJU OPĆINE LIPOVLJANI U 2018. GODINI

Prijedlog plana i Programa rada za ovu, 2018. godinu, bio je tema 21. sjednice Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani. Sjednica je održana u utorak, 20. veljače, a vodio ju je Igor Hadžinski, komunalni redar općine Lipovljani, zbog izostanka Nikole Horvata, predsjednika ovog Vijeća.

                Na početku rada prve ovogodišnje sjednice Vijeća za komunalnu prevenciju, pozdravljeni su svi članovi vijeća, a prihvaćen je i dnevni red s glavnom točkom sastanka, prijedlogom programa rada Vijeća u ovoj godini. Usvojen je i zapisnik s prošle sjednice, bez dodatnih primjedbi.

                Prijedlog plana i programa rada članovima vijeća obrazložio je Igor Hadžinski. Prema tom prijedlogu, Vijeće za komunalnu prevenciju općine Lipovljani, i ove će godine brinuti o sigurnosti u prometu na području općine Lipovljani, o komunalnom gospodarstvu, od redovnog održavanja cesta do pitanja pasa lutalica, o preventivnoj edukaciji učenika Osnovne škole i polaznika Dječjeg vrtića o raznim problemima, te o provođenju preventivnih akcija na području općine Lipovljani.    

                Nakon obrazloženog pripremljenog prijedloga, u raspravu, s pitanjima i novim prijedlozima, uključili su se gotovo svi prisutni članovi Vijeća. Dogovoreno je da se do kraja ovog tjedna, do petka, 23. veljače, izneseni prijedlozi i pismeno dostave komunalnom redaru, kako bi bili uneseni u Plan rada Vijeća za komunalnu prevenciju u 2018. godini.

Cilj rada Vijeća za komunalnu djelatnost općine Lipovljani, i u ovoj godini bit će kako unaprijediti ukupno stanje sigurnosti, javnog reda i mira, te što veće kvalitete života na području općine Lipovljani. Članovi Vijeća žele što efikasnije rješavanje konkretnih problema i sprečavanje nastajanje novih problema, te zajedničko djelovanje s nadležnim službama, ustanovama i Policijskom postajom Novska na otklanjanju svih poteškoća na području općine Lipovljani.

Damir SMETKO