POZIV za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu projekta „ Zaželi i ostvari!“ kroz program Zaželi-program zapošljavanja žena

POZIV

 za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu   projekta „ Zaželi i ostvari!“ kroz program ZAŽELI – program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0193)

Javni poziv osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari!“

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Zaželi i ostvari!“.

 1. Prijaviti se mogu:
 2. Starije osobe
 3. Osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu
 4. Osobe s invaliditetom

Napomena: Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar projekta „Zaželi i ostvari!“

 

 1. Usluge koje će se pružati korisnicima:
 1. Pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova
 2. Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene
 3. Pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 4. Podrška korisnicima kroz razgovor i druženje, te uključivanje u društvo
 5. Pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova, namirnica, pomagala i slično)

 

 1. U prijavi je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
 2. Preslika osobne iskaznice;
 3. Popunjen obrazac prijave za korisnike usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „ Zaželi i ostvari!“ kroz program ZAŽELI – program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0193)

 

 1. Način i rok za podnošenje prijave

Prijave se dostavljaju zaključno do 7. prosinca 2018. godine.

Prijave se dostavljaju putem obrasca u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, s naznakom: “Zaželi i ostvari!“, poštom ili osobno.

                                                                                                                                                     Općinski načelnik

                                                                                                                                                       Nikola Horvat, v.r.

Kontakti za više informacija:

Općina Lipovljani                                                                     
Trg hrvatskih branitelja 3                                                                            
44320 Lipovljani                                                                               
Tel: 044/676 004

info@lipovljani.hr  

POZIV za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu projekta

OBRAZAC PRIJAVE ZA KORISNIKE