POZIV NA ZBOR GRAĐANA

     Vijeće MO Lipovljani u suradnji s Vijećem MO Krivaj, organizira Zbor građana koji će se održati u ponedjeljak 16.veljače 2015. godine,  prema sljedećem rasporedu:

  • u 18 sati, u Lipovljanima, u sali društvenog doma, zgrada Općine Lipovljani;
  • u 20 sati, u Krivaju, u sali društvenog doma u Krivaju.

      Tema zbora građana je informiranje u svezi provođenja gospodarske djelatnosti 3D istraživanja mogućih novih nalazišta nafte i plina, koji se provode na području Općine Lipovljani, odnosno naselja Lipovljani i Krivaj, te informiranje o nastalim štetama na privatnim i javnim površinama, utvrđivanju šteta, načinu isplate šteta, odnosno sanacije istih.

     Na zboru građana biti će nazočni predstavnici: Poduzeća  INA d.d. – investitora navedenih radova,  predstavnici Općine Lipovljani, predstavnici komunalnog poduzeća, te predstavnici mjesnih odbora Lipovljani i Krivaj.

    Mole se svi mještani Općine Lipovljani kojima je šteta učinjena  uslijed navedenih radova da se odazovu na najavljeni zbor građana.

MO LIPOVLJANI I MO KRIVAJ